Standardy paliativní péče

standardy_pp_0Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP předkládá odborné i laické veřejnosti Standardy paliativní péče. Jsou koncipovány jako popis cílového stavu, o který je třeba v péči o nevyléčitelně nemocné usilovat. Nejedná se o minimální, „nepodkročitelné“ požadavky. Tyto standardy mají za cíl podpořit a usnadnit implementaci paliativní péče u pacientů s nevyléčitelným onemocněním v celém průběhu péče a ve všech prostředích zdravotnického systému, a umožnit tak koncepční rozvoj paliativní péče v naší zemi. Text je poměrně stručný – počítá s tím, že v paliativní péči platí jako v každé jiné oblasti zdravotnictví základní organizační, etické a personální principy, a tyto principy tedy podrobně nepopisuje. Soustřeďuje se spíše na to, co je pro paliativní péči specifické.

Předpokládáme, že stejně jako je tomu v zahraničí, budou i tyto standardy průběžně upravovány v závislosti na vývoji a změnách v léčebných a ošetřovatelských postupech, v nových poznatcích lékařské vědy a v organizaci zdravotní a sociální péče.

Standardy paliativní péče (PDF)