Kurzy paliativní medicíny na ipvz.cz

Zveřejněno: 17. července 2017 | pozvánka vzdělání vzdělávání

Dovolujeme si vás pozvat na kurzy Paliativní péče v geriatrii – kdy zahájit paliativní péči a co je její náplní u geriatrického pacienta, paliativní péče o pacienty v poslední fázi demence, Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativníFarmacie v paliativní medicíně. Kurzy jsou určeny lékařům. Garantem je prim. MUDr. Irena Závadová. Více informací o kurzech naleznete na webu ipvz.cz