Paliativní péče: Pomocná ruka ke kvalitě života v nemoci

Zveřejněno: 17. července 2013 |
Dnes Vám přinášíme krátké inspirativní video Americké onkologické společnosti.

 

Volný český překlad:

Paliativní péče znamená mírnění bolesti, jiných symptomů nemoci a stresu jak u pacientů s rakovinou tak jejich blízkých.

Zatímco se obvyklé týmy lékařů zaměřují na samotnou  nemoc, my se zaměřujeme na lidskou bytost v nemoci (rakovina, srdeční nemoci a jiné).

Americká onkologická společnost dokázala neuvěřitelně změnit náhled na pacientovu kvalitu života, symptomy nemoci, bolest a  sociální aspekty.

Pokud dobře zvládneme pacientovy symptomy a poskytneme vhodnou léčbu, znamená to, že se pacientovi dostane nejlepší možné péče léčby rakoviny.

Myslet si, že pouze léčba nemoci stačí je až primitivní. Lidská bytost je komplexní organizmus a potřebuje komplexní přístup.

Léčba rakoviny je velmi náročná a vyžaduje péči mnoha lékařů různých oborů. Neexistuje pouze jedna jediná osoba, která by byla schopna péči zvládnout. Jsou tu lékaři, zdrav. sestry, sociální pracovníci, kaplani a někdy i farmakologové.

Americká onkologická společnost je nejvýkonnější organizací, která hájí práva pacientů na této planetě. Informovanost veřejnosti tak, aby pacient a jeho rodina věděli, co je dostupné a možné, znamená ohromný posun kupředu.

Nezáleží, kdo jste, nezáleží, kde bydlíte, nezáleží, jakou barvu pleti máte či v jaké fázi nemoci se nacházíte, protože vždy byste měli mít nadosah kvalitní paliativní péči. Ať už v centru pro léčbu rakoviny, u praktického lékaře nebo u pediatra.

Mým velkým přáním do budoucna je, aby se paliativní péče stala součástí standardně poskytované zdravotní péče tak, jako se stalo mnoho jiných lékařských oborů v posledních 100 letech.