Postery a prezentace z kongresu EAPC 2013 Praha

Zveřejněno: 9. června 2013 | vzdělávání

Světový EAPC Kongres, který se konal tentokrát v Praze, byl samozřejmě výzvou lidem, kteří pracují v paliativní péči v naší zemi, aby se zúčastnili. Někteří byli vyzváni k prezentaci formou posterů (plakát shrnující nějaké řešené medicínské, etické, psychologické či sociologické téma), tři pak měli osobní prezentaci před auditoriem. Pokud jste na kongresu nebyli, můžete se s jejich prezentacemi seznámit zde.