Sekce dětské paliativní péče

Pracovní skupina pro dětskou paliativní péči (dále jen pracovní skupina) vznikla v listopadu r. 2015. Skládá se ze zástupců z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků a dalších profesionálů zajišťujících paliativní péči, kteří naléhavě vnímají dlouhodobý problém nedostatečně zajištěné paliativní péče pro dětské pacienty v naší zemi. V této chvíli se jedná o skupinu uzavřenou, noví členové tedy nejsou přijímáni.

Cíle

Cílem pracovní skupiny je vytvoření otevřené Sekce dětské paliativní péče v rámci ČSPM (do roku 2017), vytvoření standardů pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s celoevropskými guidelines a nastartování procesů, které by v praxi zajistily a pomohly dlouhodobě udržovat dostupnost paliativní péče pro dětské pacienty v rámci celé České republiky. Jednou z hlavních priorit pracovní skupin je snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Dalším úkolem je zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče.

Členství a zvláštní členství v pracovní skupině

Členové pracovní skupiny se aktivně zapojují do práce skupiny, plní úkoly vzešlé u jednání. Mohou pracovat samostatně nebo jako členové podskupin.
Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na své schůzi dne 10.12.2015 tento záměr jednomyslně schválil a Pracovní skupinu dětské paliativní péče tak oficiálně přijal pod ČSPM ČLS JEP.

Členové skupiny

Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová
Předsedkyně Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP

Dokumenty

Jednací řád ke stažení (PDF)
Zpráva o dětské paliativní péči v únoru 2016 (PDF)

Další informace

Články pracovní skupiny dětské paliativní péče