Pracovní skupina pro mobilní specializovanou paliativní péči

Pracovní skupina je jmenována výborem ČSPM s cílem přípravy registračního listu MSPP pro pracovní skupinu k Seznamu výkonů a jeho vyjednávání s MZ ČR, VZP ČR, Svazem zdravotních pojišťoven a dalšími relevantními subjekty.

Dále má pracovní skupina kompetence k podpoře stávajících i nových pilotních organizací Pilotního programu mobilní specializované paliativní péče a vedení jednání, která jsou relevantně spojena s tímto tématem.

Schválením tohoto statutu se ruší veškerá předchozí zmocnění osob pověřených výborem ČSPM k jednání jménem ČSPM v oblasti MSPP.

Skupina  byla ustanovena na jednání výboru ČSPM dne 11. 1. 2017.

Členové pracovní skupiny

MUDr. Irena Závadová

Mgr. Marek Uhlíř

MUDr. Eva Hegmonová

MUDr. Pavel Svoboda

MUDr. Regina Slámová

Statut skupiny

Statut pracovní skupiny (PDF).

Další informace

Zprávy o mobilní specializované paliativní péči.

Doporučení pro garanty MSPP