Připomínky České společnosti paliativní medicíny k poslaneckému návrhu zákona

Zveřejněno: 9. června 2016 | Legislativa

Návrh zákona o důstojné smrti, jak je aktuálně předložen, je pouze technickým řešením tzv. eutanázie a asistované sebevraždy.

Tento návrh ODMÍTÁME.

V situaci, kdy v ČR není právně garantována a většině pacientů v závěru života ani reálně dostupná kvalitní paliativní péče, považuje dekriminalizaci eutanázie a asistované sebevraždy za zcela chybné a nebezpečné řešení.

Je smutné a typické, že tento zákon je již poněkolikáté předkládán bez jakékoliv validní společenské a odborné diskuse.

Právě proto, že téma důstojné smrti se dotýká nejzranitelnější části společnosti. ale také blízkých takto zranitelných nemocných, by případná forma takto nazvaného zákona měla obsahovat zásadní kvalitativní posun v přístupu k ochraně důstojnosti v závěru života u dlouhodobě nemocných, geriatrických pacientů a nemocných v paliativní péči. Dotýká se tak jak akutní, následné, ambulantní i primární péče zdravotní, tak i péče sociální. Zahrnuje také podporu laickým pečovatelům a blízkým umírajících, stejně jako péči o pozůstalé.

Pokud se Parlament České Republiky bude tímto návrhem zabývat, žádáme, aby jej v této podobě odmítl a souběžně otevřel diskusi o možnostech podpory a ochrany důstojnosti života v nemoci a v závěru života. Spíše takto nazvaný zákon současná česká společnost potřebuje.