Program švýcarsko – české spolupráce

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE       392

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti J.E.Purkyně obdržela grant ve výši 1.386.900 Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt „Podpora implementace specializované paliativní péče v České republice„, jehož realizace proběhla v období 10/2014 – 9/2016 je jedním z 54 projektů, které získaly grant v rámci Programu Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Projekt se mimo jiné zaměřil na lékaře – specialisty v rámci základních klinických oborů, kteří se ve své praxi setkávají s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Záměrem bylo zvýšit vzdělanost lékařů v oblasti paliativní medicíny, připravit soubor kurzů, které zvýší kvalitu dovedností a znalostí v paliativní péči u lékařů základních oborů a rovněž podpoří rozvoj paliativních týmů na jejich pracovištích.

Druhou oblastí zájmu projektu bylo podchytit skupinu specialistů v oboru paliativní medicíny a rozšířit jejich poznatky o specifické dovednosti, důležité pro efektivní vedení a schopnost vytvářet paliativní týmy, motivovat je a ovlivňovat svým působením regionálně i v rámci celé České republiky další rozvoj a implementaci specializované paliativní péče.

Projekt rovněž podpořil konference paliativní medicíny, které umožnily setkání odborníků v oboru paliativní medicíny, zhodnocení postupu rozvoje oboru v daném roce, vytvoření široké názorové platformy.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union