Implementace paliativní medicíny do pregraduální výuky v oboru Všeobecné lékařství na lékařských fakultách v ČR

Popis situace:

Jedním ze základních předpokladů dostupnosti dobré paliativní péče pro všechny pacienty v závěru života je vzdělání lékařů.  Na lékařských fakultách v ČR zatím není předmět paliativní medicína a paliativní péče součástí povinného pregraduálního kurikula. Některé témata paliativní péče jsou vyučována v rámci jiných předmětů. Celkově je ale toto téma vyučováno pouze okrajově.

Cíl projektu:

Skupina řešitelů z České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP zhodnotí zastoupení témat paliativní péče v pregraduální výuce na vybraných lékařských fakultách v ČR a navrhnout změny, které by vedly k lepšímu začlenění tématiky paliativní péče do výuky na lékařských fakultách.

Termín realizace projektu

září 2014- červen 2015

Výsledky a výstupy projektu

Doporučení Evropské asociace paliativní péče pro tvorbu pregraduálního vzdělávacího programu v paliativní medicíně na lékařských fakultách v Evropě (PDF)

Závěrečná zpráva projektu (PDF)

 

logo-czProjekt v rámci programu nadačního fondu AVAST „Spolu až do konce“.Řešitelé projektu

Hlavní řešitel: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Brno

Realizační tým:

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. LF MU Brno

PhDr. Marin Loučka, Ph.D. Centrum Paliativní péče Praha

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. LF MU Brno

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. LF MU Brno

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. LF MU Brno

Prof. MUDr. Stanislav Filip, CSc. LF UK Hradec Králové

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 1.LF UK PrahaSpolupracující lékařské fakulty

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha

Garant: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Garant: Prof. MUDr. Stanislav Filip, DrSc.