Řešitelé projektu

Hlavní řešitel: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Brno

Realizační tým:

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. LF MU Brno

PhDr. Marin Loučka, Ph.D. Centrum Paliativní péče Praha

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. LF MU Brno

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. LF MU Brno

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. LF MU Brno

Prof. MUDr. Stanislav Filip, CSc. LF UK Hradec Králové

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 1.LF UK Praha