Strategie rozvoje paliativní medicíny a péče v České republice v letech 2015-2020

Projekt České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP podpořen z nadačního fondu AVAST.

Popis situace

Jedním ze základních předpokladů dostupnosti paliativní péče je její implementace v systému zdravotní i sociální péče a přijetí principů této péče v širším společenském kontextu.

Materiál Strategie tvořila odborná skupina naší společnosti před 3 lety v zadání Rady vlády pro lidská práva. Byl předložen na vládu ČR a zde odmítnut jako nepotřebný. Vývoj let minulých i současná situace ukazují, že zaštiťující koncepční pohled na rozvoj a místo paliativní medicíny a péče v systému je zcela nezbytný pro ekonomicky a kvalitativně smysluplný rozvoj. Proto považujeme za zásadní materiál upravit a předložit v širší diskusi znovu k politickému rozhodování.

 

Termín realizace projektu

září 2014- říjen 2015

 

Výsledky a výstupy projektu 

Zde naleznete v průběhu roku výstupy projektu.

Strategie paliativní medicíny – materiál, předložený na Vládu ČR v roce 2011, který je obsahem přepracování a připomínkování v tomto projektu, najdete zde.

 

Cíl projektu 

Přepracování materiálu Strategie z roku 2010 (www.paliativnimedicina.cz), aktualizace zákonných opatření a norem v dokumentu, doplnění o koncepční pohled dalšího rozvoje. Otevření široké odborné diskuse na několika panelových fórech, s přizváním zástupců státní správy a médií. Předání materiálu v konsensuální formě státní správě a ZP (MZ ČR, MPSV, krajské samosprávy, zdravotní pojišťovny). Proces bude koordinován pracovní skupinou výboru České společnosti paliativní medicíny.

Pracovní skupina projektu

Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. – garant projektu, předseda ČSPM

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. – vědecký sekretář ČSPM, klinický onkolog a paliatr

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. – předseda České onkologické společnosti a čestný předseda ČSPM

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., ombudsman, Kancelář Veřejného ochránce práv

Doc. MUDr. Iva Holmerová, CSc. – předsedkyně České alzheimerovské společnosti

MUDr. Zdeněk Kalvach – geriatr, paliatr

Prof. MUDr. Josef Vymazal, CSc. – náměstek ministra zdravotnictví ČR

MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice Milosrdných bratří Brno

Ing. Jakub Forejt, předseda Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče ČR

Mgr. Michaela Káňová, předsedkyně paliativní sekce České asociace sester

Mgr. Marek Uhlíř, Cesta domů Praha

K práci v pracovní skupině budou přizváni také členové výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

 

Výstupy projektu a publicita

Dokument bude v konečné elektronické podobě v průběhu července a srpna 2015 rozeslán všem členům ČLS JEP a ostatním odborným společnostem prostřednictvím e-mailingu členské evidence ČLS JEP. Osloveny k publikaci v příloze budou Zdravotnické noviny, Medical Tribune, samozřejmostí je uvedení elektronické podoby na www.paliativnimedicina.cz, kde po celou dobu projektu bude připravena a aktualizována stránka s průběžnými informace a také závěrečným shrnutím a konečnými verzemi textů v pdf.

Závěrečné verze textů budou představeny oficiálně také na VII. česko – slovenské konferenci paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP v září 2015 v sídle Veřejného ochránce práv v Brně.

Materiál bude předán do agendy Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v průběhu července- srpna 2015, informována budou média prostřednictvím ČTK.

Předseda ČSPM předá materiál také předsedovi Vlády ČR s veřejnou žádostí o politickou podporu.

 

Organizační zajištění

MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. – vedoucí projektu, předseda ČSPM,  kabelkal@seznam.cz, +420737230772

MUDr. Ondřej Sláma, PhD. – odborný garant projektu, vědecký sekretář ČSPM,  oslama@mou.cz

Marta Duchoňová – projektový a vzdělávací koordinátor ČSPM, info@paliativnimedicina.cz

Mgr. Jana Kabelková – administrátor a ekonomický poradce ČSPM, admin@paliativnimedicina.cz

 

 

logo-cz

Projekt v rámci programu nadačního fondu AVAST „ Spolu až do konce“.