Atlas mobilní specializované péče v Evropě

Informace o úrovni mobilní specializované péče v Evropě naleznete také v unikátním online atlasu mobilní specializované paliativní péče v Evropě. Jedná se o vizualizaci dat sesbíraných výzkumníky několika evropských akademických pracovišť v roce 2015. Koordinaci sběru dat a jejich interpretaci provedlo Centrum paliativní péče v Praze.