Metodika MSPP

Kategorizace zdravotního stavu pacienta v terminálním stadiu dle PPS

Palliative Performance Scale – PPS je modifikací Karnofského škály, specificky upravenou pro využití v paliativní péči. Obsahuje kategorizaci zdravotního stavu dle klíčových parametrů (pohyblivost, aktivita a přítomnost nemoci, soběstačnost, příjem potravy, úroveň vědomi) a je vyjádřena v procentech:

100 % (plné zdraví) ––– 0 % (smrt)

PPS větší než 50: (pacient stabilní)

  • pacient bude v péči PL, který indikuje odb. 925
  • úhrada všech subjektů v péči o tohoto pacienta bude probíhat standardně dle platné úhradové vyhlášky

PPS menší než 50: (pacient nestabilní a nestabilní pacient se závažnými symptomy)

  • pacient výhradně v péči lékaře paliativní medicíny

 Paliativní škála funkční zdatnosti (Palliative Performance Scale – PPS) 

 PPS 

Pohyblivost 

Aktivita 

Symptomy nemoci 

Soběstačnost 

Příjem potravy 

Stav vědomí 

100 

neomezená

normální

žádné

plná

normální

normální

90 

neomezená

normální

mírné

plná

normální

normální

80 

neomezená

normální, vyžaduje úsilí

mírné

plná

normální nebo snížená

normální

70 

omezená

neschopen zaměstnání/práce

významné

plná

normální nebo snížená

normální

60 

omezená

neschopen práce /činností doma

významné

příležitostná pomoc nutná

normální nebo snížená

normální nebo zmatenost

50 

převážně leží nebo sedí

neschopen žádné práce

plně rozvinutá choroba

častá pomoc nutná

normální nebo snížená

normální nebo zmatenost

40 

převážně na lůžku

neschopen většiny činnosti

plně rozvinutá choroba

nutná pomoc s většinou činností

normální nebo snížená

normální nebo spavost +/- zmatenost

30 

trvale na lůžku

neschopen žádné činnosti

plně rozvinutá choroba

úplná nesoběstačnost

snížená

normální nebo spavost +/- zmatenost

20 

trvale na lůžku

neschopen žádné činnosti

plně rozvinutá choroba

úplná nesoběstačnost

srkání tekutin

normální nebo spavost +/- zmatenost

10 

trvale na lůžku

neschopen žádné činnosti

plně rozvinutá choroba

úplná nesoběstačnost

jen zvlhčování úst

spavost nebo bezvědomí +/- zmatenost

smrt

Stratifikace pacienta

Vyhodnocení stavu pacienta na základě závažnosti symptomů.

Edmonton Symptom Assessment Scale – ESAS (ke stažení) – bude v rámci pilotního programu u pacientů s PPS menší než 50 prováděno 1x denně.

snimek_obrazovky_2015-03-23_v_17.57.10

Pro pacienty s demencí (v jejichž případě nelze vyhodnotit závažnost symptomů dle ESAS) lze využít škálu distresu MSSE (Mini-Suffering State Examination)

snimek_obrazovky_2015-03-23_v_18.06.39