Metodika vyhodnocení

Charakter klinického hodnocení

Prospektivní hodnocení komplexní zdravotní intervence a jejího vlivu na kvalitu života, celkové čerpání zdravotní péče a místo úmrtí u terminálně nemocných pacientů. V rámci pilotního projektu je hodnocenou komplexní intervencí model specializované paliativní péče (MSPP), která integruje lékařkou a ošetřovatelskou péči a zajišťuje trvalou dostupnost (7/24) této péče. Výsledky MSPP budou srovnány s objemem, strukturou a nákladností zdravotní péče u kontrolní skupiny pacientů se srovnatelnými klinickými a prognostickými charakteristikami.

Partneři projektu

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Základní hypotézy

 1. Model MSPP umožní dožít v domácím prostředí významné většině (≥ 80%) pacientů v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci, kteří si to přejí.
 2. Formou MSPP je v domácím prostředí možné zajistit bezpečnou paliativní péči na náležité odborné úrovni („lege artis“), s jasným vymezením kompetencí, řádným nakládáním s léčivy a správně vedenou dokumentací.
 3. Náklady na zdravotní péči v rámci MSPP jsou srovnatelné nebo nižší než u jiných způsobů zajištění zdravotní péče v závěru života o nemocné se srovnatelnými diagnostickými a prognostickými charakteristikami.

Účastníci pilotního projektuposkytovatelé MSPP

 • Diecézní charita Brno – pracoviště Rajhrad a Třebíč
 • Hospic sv. Alžběty o.p.s. Brno
 • Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o. Zlín
 • Domácí hospic Cesta domů, z.ú. Praha
 • Občanské sdružení Most k domovu, z.ú. Praha a Praha-západ
 • Oblastní charita Červený Kostelec
 • Mobilní hospic Ondrášek Ostrava

Trvání pilotního projektu

Pilotní projekt MSPP bude realizován v období 1.4. 2015 do 31.12.2015 nebo do dosažení cílového počtu zařazených pacientů.