Základní informace o projektu

Pilotní projekt má ověřit přínos mobilní specializované paliativní péče (MSPP) pro systém zdravotní péče z hlediska kvality péče pro pacienta, proveditelnosti, bezpečnosti, ekonomické náročnosti pro zdravotní systém.

Východiska

Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče (MSPP) vychází z následujících předpokladů:

  • U pacientů v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob je významnou determinantou kvality života a kvality péče shoda mezi reálným a preferovaným místem péče, tedy mezi místem, kde péče probíhá a místem, kde by si pacient a jeho blízcí přáli, aby probíhala.
  • Moderní paliativní péče je schopna na náležité odborné úrovni po stránce klinické i organizační řešit somatické i psychosociální problémy spojené se závěrem života v různých prostředích: v nemocnici, v domácím prostředí, v náhradním sociálním prostředí.

Trvání programu

1. 4. 2015 – 29.2. 2016

Cílová skupina MSPP

Cílovou skupinou pilotního projektu jsou pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob (s PPS ≤ 50% a předpokládanou prognózou délky života nejvýše 30 dnů) a to s diagnózami onkologickými, neurologickými či CHOPN, kteří si přejí, aby péče probíhala v domácím prostředí a kteří mají alespoň jednu blízkou osobu, která toto přání pacienta podporuje a je ochotna/schopna s pacientem nepřetržitě pobývat a zajišťovat péči.