Pilotní projekt nemocniční paliativní péče

Základní informace o projektu

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče prostřednictvím vytvoření nového samostatného programu paliativní péče, nastavení a ověření metodik a Standardů zveřejněných ve Věstníku ministerstva zdravotnictví. Ověřením (měřitelností úspěchu) bude, že do konce roku 2026 bude alespoň 5 pilotních nemocnic v programu paliativní péče pokračovat (tzn. v rámci nemocnic bude poskytována paliativní péče prostřednictvím paliativních týmů dle vytvořených postupů).

Podrobné informace na paliativa.cz.

 

Poskytnutí nástrojů pilotního projektu

Česká společnost paliativní medicíny se podílí na realizaci pilotního projektu MZ ČR na rozvoj konziliárních týmů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních akutní a následné péče. V rámci tohoto projektu je parametricky popisována činnost týmů, situace a okolnosti péče o konkrétní pacienty a jejich blízké a také bezprostřední efekt činnosti týmů.

Formální nástroje, které pilotní projekt užívá, Vám nyní nabízíme jako inspiraci pro Vaši vlastní paliativní aktivitu, jako podpůrný nástroj k rozvoji Vašeho týmu i jako prostředek ke statistickému popisu odborné činnosti konziliárního týmu paliativní péče.

Jsme k dispozici k případným konzultacím a přejeme Vám, sobě a hlavně potřebným pacientům, aby se nemocniční specializovaná paliativní péče zdárně rozvíjela.

za ČSPM a realizační tým pilotního projektu

MUDr. Ondřej Kopecký


Nástroje pilotního projektu – průvodní dopis

Pravidla pro používání nástrojů pilotního projekt

Nástroje pilotního projektu – formuláře