Seminář Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu

Zveřejněno: 17. října 2016 | Mobilní paliativní péče pozvánka

dovolujeme si Vás pozvat na seminář

Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu

pod záštitou
pana předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
výboru pro zdravotnictví PS PČR
výboru pro sociální politiku PS PČR
Kanceláře WHO v Praze

Seminář se koná 1. 11. 2016 od 14 do 17 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost 205

Více informací a program naleznete v pozvánce.