Seminář Současný stav a možnosti dětské paliativní péče

Zveřejněno: 5. září 2017 |

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na seminář Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice, který se koná pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiky v odborné spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP. Seminář proběhne dne 25. 9. 2017 od 10.00 hodin ve Frýdlantském a Jičínském salonku Senátu PČR. Přílohou tohoto emailu je program semináře i s anotacemi příspěvků.

Vzhledem k vysoké důležitosti tématu a jejímu širokému dopadu na společnost jsme požádali o účast zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s řadou zdravotnických či neziskových organizací.

Účast, prosím, potvrďte na emailu kantorl@senat.cz do 15.9.2017.

Se srdečným pozdravem a brzkou shledanou,

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
senátor volebního obvodu Olomouc

 

Program sem. Dětská paliativ.péče 25.9.17.pdf

Anotace příspěvků semináře o dětstké paliativní péči.doc