Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové

Zveřejněno: 26. května 2019 |

Společně s Fórem mobilních hospiců sdílíme prohlášení, na kterém jsme s ostatními zástupci odborných a zastřešujících společností od 21. 5.2019 pracovali.

Bohužel společnosti APHPP a ČSHP porušily dohodu o společném postupu a vydaly včera své prohlášení, které ale vychází ze společně odsouhlaseného a následně je pouze pod svou hlavičkou rozeslaly i do médií. Původní společně vypracované prohlášení je v příloze. Prosíme o jeho sdílení. Jsme přesvědčeni, že společné prohlášení má větší váhu, proto prosíme o sdílení znění, které je v příloze.

Přejeme pěkný den

za výbor ČSPM MUDr. Irena Závadová

 

Příloha: Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové [PDF]