Aktuální výzvy paliativní péče – 7. 12. proběhne online sympozium

Zveřejněno: 4. prosince 2020 | covid-19 pozvánka SEMINÁŘ vzdělávání

Zveme Vás na na online sympozium ČSPM s názvem Aktuální výzvy paliativní péče. Letošní celostátní konferenci paliativní medicíny jsme bohužel museli na poslední chvíli zrušit, ale nechtěli jsme zcela přijít o příležitost sdílet nejnovější poznatky a aktuální témata. Rozhodli jsme se proto uspořádat webinář, jehož součástí budou přednášky, zabývající se covid-19 a paliativní péčí, představení 5 nejvýznamnějších studií publikovaných v našem oboru za uplynulý rok a několik dalších vybraných příspěvků původně plánovaných na konferenci.

Není v letošním roce nic aktuálnějšího než téma celosvětové pandemie a právě možnostem paliativní péče v kontextu covid-19 se věnuje zahajovací tematický blok sympozia. Úvodní sdělení 10 věcí, které byste měli vědět o covid-19 přednese MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., která stála v čele expertního týmu pro tvorbu klinických doporučení ČSPM (nejen) pro covid-19.

Těšit se ale můžete i na další sdělení, zazní celkem 11 vyzvaných příspěvků a bude prostor pro společnou diskuzi.
V rámci registrace získáte přístup k záznamům všech příspěvků, takže o nic nepřijdete, i pokud byste se nemohli zúčastnit přímo živého vysílání.

Budeme rádi, pokud budete pozvání sdílet i se svými kolegy a kolegyněmi. Registrace se uzavírá 7. 12. v 11 hodin. Při last minute registraci (od 4. 12.) je nutné zaslat potvrzení o uhrazení registračního poplatku na sabina@ahoupr.cz.

Podrobné informace a možnost zaregistrovat se naleznete zde.

Těšíme se na virtuální setkání

PhDr. Martin Loučka, PhD.
vědecký sekretář ČSPM

1. kazuistický kongres paliativní medicíny

Zveřejněno: 14. února 2018 | pozvánka praxe SEMINÁŘ vzdělávání

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. kazuistický kongres paliativní medicíny, který se uskuteční v budově Staroměstské radnice, přímo na Staroměstském náměstí (vchod přes Informační centrum, výtahem nebo po schodech do 2. patra).

Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od interních oborů, přes geriatrii a onkologii až po intenzivní medicínu a pediatrii, pozornost bude věnována nemocniční podpůrné a paliativní péči u pacientů se závažným onemocněním.

Naše pozvání přijal profesor J. Randall Curtis, ředitel Cambia Palliative Care Center of Excellence na University of Washington v Seattlu (USA), významný odborník na paliativní medicínu s bohatou klinickou i vědeckou zkušeností. Jeho přednáška bude tlumočena do češtiny.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je určena nejširší lékařské veřejnosti i dalším zájemcům a je garantována ČLK (ohodnocena 6ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 0003/16/2005, číslo akce: 50557.

Geriatrická paliativní péče I. – klinický den ČSPM

Zveřejněno: 30. března 2017 | geriatrie pozvánka praxe Sekce Geriatrické paliativní péče SEMINÁŘ vzdělávání

Sekce Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny

pod záštitou MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina

ing. Vladimíra Novotného, radního pro zdravotnictví Kraje Vysočina

ve spolupráci s odborem zdravotnictví Kraje Vysočina

KLINICKÝ DEN ČSPM ČLS JEP

workshop na téma:

Geriatrická paliativní péče I.

Domovy se zvláštním režimem, léčebny dlouhodobě nemocných, interní oddělení, komunitní péče: společné principy

dne 12. dubna 2017, 9.00 – 14.30 hodin

místnost B 3.15 a B 3.16 Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jihlava

Workshop s interaktivní diskusí klinických kazuistik, příklady dobré praxe, diskusí výstupů k organizačním změnám.

Facilitace a odborná garance:

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., prim. MUDr. Eva Balnerová, prim. MUDr. Pavel Svoboda, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., MUDr. Vendula Mazancová, MUDr. Dana Hrnčiariková, PhD., prim. MUDr. Jitka Čulíková

Program:

9.00 – 10.00 Uvítání, představení ustavujícího výboru Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP,  „křest“ knihy Geriatrická paliativní péče

10.00 – 10.30 Geriatrická paliativní péče na interním oddělení (prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.)

10.30 – 11.00 Stárnutí populace – role geriatrů? (MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.)

11.00-11.30 diskuse

Přestávka 30 minut, káva a čaj k dispozici

12.30-14.00 klinické kazuistiky, klíčové výstupy budou zaznamenány a rozeslány účastníkům, 30 minut na kazuistiku a její rozbor

Kazuistika č. 1 – GPP/demence v prostředí krajské nemocnice – prim. MUDr. Eva Balnerová, LDN a paliativní oddělení Krajské nemocnice Jihlava, ČSPM ČLS JEP

Kazustika č. 2 – GPP v mobilní specializované paliativní péči, prim. MUDr. Pavel Svoboda, Mobilní hospic sv. Zdislavy Ttřebíč

Kazuistika č. 3 – GPP v ordinaci praktického lékaře, MUDr. Vendula Mazancová, vedoucí lékař ZZS JČK OS Jindřichův Hradec, Mobilní hospic Pelhřimov

14.00 – 14.30 závěry

Účast zdarma

Přihlašování na vzdelavani.paliativnimedicina.cz prostřednictvím interaktivního formuláře, maximální počet účastníků 90.

Pozvánka ke stažení (PDF)

 

Odborný seminář Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v Čr a ve světě

Zveřejněno: 21. října 2016 | pozvánka SEMINÁŘ SOCIÁLNÍ PÉČE vzdělávání

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

za odborné spolupráce

s CENTREM PRO STUDIUM DLOUHOVĚKOSTI A DLOUHODOBÉ PÉČE

FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY

si Vás dovolují pozvat na

ODBORNÝ SEMINÁŘ

INTEGRACE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE: REFLEXE STAVU V ČR A VE SVĚTĚ

který se koná dne 22. 11. 2016 v Jednacím sále Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (vstup přes recepci A z Valdštejnské ulice)

Tématům spojených s integrací zdravotní a sociální péče se v zahraničí věnuje značná pozornost. Integrovaná péče je považována za jeden z nástrojů zlepšování dostupnosti, kvality a výsledků poskytované péče, a to zejména u zranitelných skupin pacientů. I v České republice se jedná o téma bezesporu aktuální. Cílem semináře je tak přispět k rozvoji spolupráce a integrace péče v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb. Věříme, že odborná diskuse, sdílení zkušeností a dobré praxe může pomoci rozvoji a lepšímu pochopení možností a metod zajištění návaznosti péče a užšímu propojení zdravotní a sociální péče i v České republice. Odpolední blok dobrých praxí odborného semináře je zaměřen zejména na integraci péče u pacientů s cévními mozkovými příhodami, s demencí nebo možnostmi organizace a užší spolupráce zdravotních a sociálních služeb s neformální péčí.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku


Svou účast (jméno, pozice, pracoviště) potvrďte na tomto odkaze: http://bit.ly/2dxUeCY

nebo na e-mail: marcela.janeckova@fhs.cuni.cz

Gestor akce: doc. MUDr. Milada Emmerová CSc

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.

Účastníci souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu

Pozvánka a program ke stažení