Laureáti cen ČSPM za rok 2019

Zveřejněno: 5. listopadu 2019 | ČSPM dokumenty praxe sestra

Již druhým rokem Česká společnost paliativní medicíny uděluje ocenění na poli paliativní péče. Cena za příkladnou praxi je udílena člověku, který příkladně pracuje v organizaci poskytující specializovanou paliativní péči pacientům a jejich rodinám. V letošním roce ji v silné konkurenci dalších kandidátů získal pan Pavel Klimeš, který pracuje na pozici vedoucí sestry mobilního hospice Cesta domů, z. ú.
Druhým oceněním, které ČSPM tradičně udílí, je Cena za významný přínos paliativní péči v ČR. Tato cena je udílena člověku, který se významně zasadil o rozvoj paliativní péče v České republice. Držitelkou ocenění se v roce 2019 stala předsedkyně správní rady NF Avast paní Jarmila Baudišová.
Oběma oceněným srdečně blahopřejeme a děkujeme všem, kteří zaslali nominace.

Program Třetí konference dětské paliativní péče v ČR

Zveřejněno: 26. října 2017 | lékař pediatrie pozvánka sestra vzdělávání

Rádi bychom Vás ještě jednou pozvali na Třetí konferenci dětské paliativní péče v ČR, kterou pořádá pracovní skupina dětské paliativní péče ČSPM. Věříme, že nerozhodnuté zájemce přesvědčí kvalitní program konference, který si můžete stáhnout v PDF. Více informací o konferenci a registrační formulář najdete na stránkách detska.paliativnimedicina.cz.

Dotazník účastníka VIII. konference paliativní medicíny

Zveřejněno: 6. října 2016 | lékař sestra VIII. konference vzdělávání

Vážení účastníci konference, máme radost, že jste se zúčastnili 8.česko-slovenské konference paliativní medicíny v Brně.

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého anonymního hodnocení konference po stránce odborné i organizační. Vaše názory a hodnocení jsou pro nás důležité.

Dotazník najdete na adrese http://vzdelavani.paliativnimedicina.cz/dotaznik-2016/

 

Konference paliativní medicíny v Náchodě

Zveřejněno: 30. srpna 2016 | lékař pozvánka sestra vzdělávání

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci si vás dovoluje pozvat na konferenci paliativní medicíny ve čtvrtek 20. října 2016 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Akce je určena nejen lékařům, zdravotníkům a sociálním pracovníkům, ale i široké veřejnosti a formou i obsahem bude srozumitelná i středoškolským studentům.

Kontakt na koordinátora konference: Mgr. Jana Špeldová, telefon: 491 610 303 e-mail: speldova@hospic.cz.

Další informace na http://vzdelavani.paliativnimedicina.cz/kurz/?id=22

pozvánka na konferenci

Moderní paliativní péče

Zveřejněno: 18. dubna 2016 | lékař praxe sestra vzdělání

Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu Číst více …

Pilotní program mobilní specializované péče

Zveřejněno: 18. dubna 2016 | praxe sestra

Tato stránka je věnována pilotnímu programu mobilní specializované paliativní péče, který má za cíl ověřit v českých podmínkách možnosti a nákladovost péče mobilních hospiců o umírající pacienty v domácím prostředí. Naším cílem je na této stránce nabídnout odpovědi na nejčastější otázky kolegů lékařů a zdravotníků, novinářů, zástupců úřadů státní zprávy a samospráv. Číst více …

Jak komunikovat s pacientem

Zveřejněno: 3. října 2011 | lékař sestra vzdělávání

Stalo se Vám někdy, že jste se dostali do komunikační tísně? Nevěděli jste jak vést rozhovor s těžce nemocným pacientem? Zde je náš malý návod.

 

Přinášíme Vám možnost zhlédnout videa, sloužící k pre- o postgraduálnímu vzdělávání lékařů a zdravotníků o komunikaci s pacienty nejen v oblasti paliativní péče. Jedná se o 10 videí tématicky zameřených od primárního kontaktu s pacientem až po rozhovor s rodinnými příslušníky. Naší snahou bylo poukázat na některá možná úskalí komunikace a jejich možná řešení.

Videa lze nalézt na webových stránkách www.umirani.cz a nebo na našem kanálu na youtube.com/paliativnimedicina.