Odborný seminář Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v Čr a ve světě

Zveřejněno: 21. října 2016 | pozvánka SEMINÁŘ SOCIÁLNÍ PÉČE vzdělávání

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

za odborné spolupráce

s CENTREM PRO STUDIUM DLOUHOVĚKOSTI A DLOUHODOBÉ PÉČE

FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY

si Vás dovolují pozvat na

ODBORNÝ SEMINÁŘ

INTEGRACE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE: REFLEXE STAVU V ČR A VE SVĚTĚ

který se koná dne 22. 11. 2016 v Jednacím sále Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (vstup přes recepci A z Valdštejnské ulice)

Tématům spojených s integrací zdravotní a sociální péče se v zahraničí věnuje značná pozornost. Integrovaná péče je považována za jeden z nástrojů zlepšování dostupnosti, kvality a výsledků poskytované péče, a to zejména u zranitelných skupin pacientů. I v České republice se jedná o téma bezesporu aktuální. Cílem semináře je tak přispět k rozvoji spolupráce a integrace péče v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb. Věříme, že odborná diskuse, sdílení zkušeností a dobré praxe může pomoci rozvoji a lepšímu pochopení možností a metod zajištění návaznosti péče a užšímu propojení zdravotní a sociální péče i v České republice. Odpolední blok dobrých praxí odborného semináře je zaměřen zejména na integraci péče u pacientů s cévními mozkovými příhodami, s demencí nebo možnostmi organizace a užší spolupráce zdravotních a sociálních služeb s neformální péčí.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku


Svou účast (jméno, pozice, pracoviště) potvrďte na tomto odkaze: http://bit.ly/2dxUeCY

nebo na e-mail: marcela.janeckova@fhs.cuni.cz

Gestor akce: doc. MUDr. Milada Emmerová CSc

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.

Účastníci souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu

Pozvánka a program ke stažení