Navýšení úhrady pro mobilní specializovanou paliativní péči

Zveřejněno: 21. prosince 2021 | Mobilní specializovaná paliativní péče MSPP VZP

VZP vyhověla společným požadavkům České společnosti paliativní medicíny a Fóra mobilních hospiců o navýšení úhrady 926 – domácí paliativní péče o pacienty v terminálním stavu. Na základě posouzení podmínek pro poskytování paliativní péče v domácím prostředí bylo rozhodnuto o navýšení hodnoty bodu v roce 2022 o 0,05 Kč nad rámec vyhlášky č. 396/2021 Sb., tj. na hodnotu 1,13 Kč.

Všem poskytovatelům děkujeme za jejich práci a nasazení.