VIDEO: Výzvy a cíle paliativní péče

Zveřejněno: 10. září 2011 | Média vzdělávání
Přednáška prof. F. Ferrise z Univerzity v San Diegu pojednávající o výzvách a cílech paliativní péče. (angličtina)