Volby 2017

V únoru 2017 proběhnou volby do výboru České společnosti paliativní medicíny. Do konce listopadu 2016 se mohou členové odborné společnosti hlásit k práci ve výboru společnosti na další 4-leté funkční období.
Zde najdete fotografie, životopisy, a motivační dopis kandidátů.

 

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
předseda ČSPM ČLS JEP


Kandidáti

Mgr. Marek Uhlíř

MUDr. Irena Závadová

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

MUDr. ThLic. JAROMÍR MATĚJEK, Ph.D., Th.D.,

MUDr. Mahulena Mojžíšová

Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.

MUDr. Marcela Tomíšková

PhDr. Martin Loučka, PhD.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Pavel Svoboda

MUDr. Marek Sochor

MUDr. Jindřich Polívka

Bc. Jiří Kabát

MUDr. Eva Hegmonová

MUDr. Eva Balnerová

Prof.. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

MUDr. Ondřej Kopecký

doc. PhDr. Marie Macková, PhD., RSW