Kandidátní listiny – volby 2017

Kandidátní listina pro volby do výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
prim. MUDr. Balnerová Eva
MUDr. Hegmonová Eva
MUDr. Houska Adam
prim. MUDr. Kabelka Ladislav, Ph.D.
MUDr. Kalvach Zdeněk, CSc.
MUDr. Kopecký Ondřej
PhDr. Loučka Martin, Ph.D.
MUDr. ThLic. Matějek Jaromír, Ph.D. Th.D.
prim. MUDr. Mojžíšová Mahulena
MUDr. Polívka Jindřich
prof. MUDr. Skřičková Jana, CSc.
MUDr. Sláma Ondřej, Ph.D.
doc. MUDr. Slováček Ladislav, Ph.D.
MUDr. Sochor Marek
MUDr. Svoboda Pavel
MUDr. Szonowská Barbora
prim. MUDr. Tomíšková Marcela
Mgr. Uhlíř Marek
prim. MUDr. Závadová Irena

 

Kandidátní listina pro volby do revizní komise České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
prim. MUDr. Balnerová Eva
prof. MUDr. Filip Stanislav, Ph.D., D.Sc.
Ing. Hegmon Jindřich
MUDr. Hegmonová Eva
MUDr. ThLic. Matějek Jaromír, Ph.D. Th.D.
MUDr. Sochor Marek
MUDr. Svoboda Pavel
prim. MUDr. Tomíšková Marcela