Volby 2021

Na začátku roku 2021 ukončí svůj mandát současný výbor a revizní komise České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s. (dále jen ČSPM ČLS JEP) a proběhnou volby.

Prosíme členy společnosti o aktualizaci údajů uvedených v centrální evidenci členů ČLS JEP, především o aktualizaci mailové adresy, na kterou budou zasílány důležité informace o volbách. Změny, prosím, zasílejte na mailovou adresu jana.kabelkova@paliativnimedicina.cz, případně na oddělení členské evidence ČLS JEP cle@cls.cz.

Rádi bychom naše členy při této příležitosti oslovili: Pokud máte nápady a myšlenky, které by mohly přispět k dalšímu rozvoji paliativní péče v České republice, a jste ochotni této koncepční práci věnovat určitý díl svého času a energie, určitě zvažte svou kandidaturu.

Po odsouhlasení harmonogramu voleb ze strany ČLS JEP budou zveřejněny další informace, vč. postupu pro navržení kandidatury. 

Výbor ČSPM schválil pro konání voleb následující:
1.       Volby do volených orgánů společnosti proběhnou v lednu 2021
2.       Funkční období nového výboru zůstává čtyřleté
3.       Výbor pro toto funkční období bude mít právě sedm členů
4.       Revizní komise pro toto funkční období bude mít právě tři členy
5.       Volby proběhnou elektronicky dle Volebního řádu ČLS JEP

 

Výborem schválení členové volební komise:
MUDr. Lukáš Pochop – předseda
Mgr. Karolína Vlčková
Mgr. Radka Alexandrová

 

MUDr. Ondřej Sláma, Ph. D.

předseda ČSPM ČLS JEP


Kandidátní listina bude sestavena.