Elektronické hlasování

Volby do orgánů organizační složky České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP z.s.
(vzor pro elektronické volby ve Spolupráci se Smluvním partnerem GS&A)

Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 20. 5. 2020 o konání voleb pro období od 3/2021 do 3/2025.

A. Volby se konají do:
a) výboru, voleno bude 7 osob
b) revizní komise, voleny budou 3 osoby

B. Forma voleb:
volby proběhnou elektronicky, jednokolově

C. Volební komise:
výbor zvolil za členy volební komise:
a) MUDr. Lukáš Pochop – předseda
b) Mgr. Karolína Vlčková – člen
c) Mgr. Radka Alexandrová – člen
Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

D. Registrace členů:
Volební komise obešle v průběhu listopadu 2020 všechny členy na jejich e-mailové adresy uvedené v centrální evidenci členů ČLS JEP (na všechny, které byly členem nahlášeny) s informacemi o konání elektronických voleb a vyzve je, aby se registrovali do systému gReception. Pokud má člen v centrální evidenci členů uvedeno více e-mailových adres, musí si pro elektronickou volbu vybrat jednu, tuto při registraci vyplnit a pro elektronickou volbu používat.

PO ODSOUHLASENÍ HARMONOGRAMU VOLEB ZE STRANY ČLS JEP BUDOU ZVEŘEJNĚNY DALŠÍ INFORMACE.