Kandidátní listiny – volby 2021

Kandidátní listina pro volby do výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP


MUDr. Brožek Marekmedailon

Mgr. Doležalová Kateřina

MUDr. Exnerová Mahulena životopis, medailon, fotografie

prof. MUDr. Filip Stanislav, Ph.D. medailon

MUDr. Heřmánek Zdeněk medailon

MUDr. Hrdličková Lucie medailon

MUDr. et Mgr. Hrnčiariková Dana, Ph.D. medailon

MUDr. Chvílová Weberová Magdalena medailon

MUDr. Kopecký Jindřich, Ph.D. medailon

MUDr. Kopecký Ondřej medailon

MUDr. Kouba Michal medailon, fotografie

Bc. Krutská Anna medailon

MUDr. Křemenová Zuzana medailon

PhDr. Loučka Martin, Ph.D. medailon, fotografie

doc. PhDr. Macková Marie, Ph.D. medailon

MUDr. Nová Kateřina medailon

Bc. Peremská Alena medailon

Mgr. Pochmanová Karolína medailon

MUDr. Rusinová Kateřina, Ph.D. medailon

prof. MUDr. Skřičková Jana, CSc.

MUDr. Sláma Ondřej, Ph.D. životopis, medailon

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. medailon

MUDr. Sochor Marek, Ph.D.

MUDr. Švébišová Hana, Ph.D. — medailon

Prof. MUDr. Tesařová Petra, CSc.

MUDr. Tomíšková Marcela medailon

Mgr. Uhlíř Marek medailon, fotografie

MUDr. Závadová Irena medailon

 

Kandidátní listina pro volby do revizní komise České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP


MUDr. Fojtů Štěpánka medailon

MUDr. Chvílová Weberová Magdalena medailon

MUDr. Kalábová Hana, Ph.D.

Mgr. Kozák Jakub medailon

Mgr. Krejčí Jiří

PhDr. Lepeška Jan, Ph.D. medailon

MUDr. Mazancová Vendula medailon

MUDr. Polívka Jindřich

MUDr. Rusinová Kateřina, Ph.D. medailon

MUDr. Skála Bohumil, Ph.D.

MUDr. Sláma Ondřej, Ph.D. životopis, medailon

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. medailon

MUDr. Sochor Marek, Ph.D.

RNDr., Ing., Bc. Staněk Libor medailon

MUDr. Svoboda Pavel

MUDr. Tomášek Jiří

MUDr. Tomíšková Marcela medailon

MUDr. Trnka Josef

MUDr., Ing. Votava Tomáš, Ph.D.