Kandidátní listiny – volby 2021

Kandidátní listina pro volby do výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

 

Kandidátní listina pro volby do revizní komise České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP