Korespondenční hlasování

Volby do orgánů organizační složky České společnosti paliativni mediciny ČLS JEP, z.s.
(Instrukce pro korespondenční volby)

Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 20. 5. 2020
o konání voleb.

A) Volby se konají do
a) výboru
b) revizní komise

B) Forma voleb:
Volby proběhnou korespondenčně, jednokolově – jako doplňující
k většinové elektronické formě voleb

C) Volební komise:
Výbor zvolil za členy volební komise:
a) MUDr. Lukáš Pochop – předseda
b) Mgr. Karolína Vlčková – člen
c) Mgr. Radka Alexandrová – člen

D) Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

PO ODSOUHLASENÍ HARMONOGRAMU VOLEB ZE STRANY ČLS JEP BUDOU ZVEŘEJNĚNY DALŠÍ INFORMACE.