Výsledky voleb 2021

Zápis volební komise o výsledku voleb České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 31. ledna 2021 byly ukončeny volby do výboru a revizní komise České společnosti paliativní medicíny na funkční období 3/2021 – 3/2025. Rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří jste se voleb zúčastnili.

Volby probíhaly elektronickou formou, jejich organizaci zajistila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s volební komisí České společnosti paliativní medicíny.

Volební komise:
• předseda:  MUDr. Lukáš Pochop
• členové:     Mgr. Karolína Vlčková, Mgr. Radka Alexandrová

Volební komise se seznámila s výsledky elektronického hlasování:
• počet oprávněných voličů                         307
• do výboru společnosti hlasovalo             139
• do revizní komise hlasovalo                      124

Do výboru ČSPM byli zvoleni:

1. MUDr. Sláma Ondřej, Ph.D., 120 hlasů
2. MUDr. Závadová Irena, 108 hlasů
3. PhDr. Loučka Martin, Ph.D., 95 hlasů
4. MUDr. Kopecký Ondřej, 74 hlasů
5. MUDr. Exnerová Mahulena, 68 hlasů
6. Mgr. Uhlíř Marek, 55 hlasů
7. MUDr. Rusinová Kateřina, Ph.D., 47 hlasů

Do revizní komise ČSPM byli zvoleni:

1. MUDr. Svoboda Pavel, 47 hlasů
2. Mgr. Krejčí Jiří, 42 hlasů
3. MUDr. Polívka Jindřich, 33 hlasů

 

Kompletní výsledky hlasování: Výbor ČSPM, Revizní komise ČSPM

Volba jednotlivých funkcí nového výboru proběhne na zasedání nového výboru za účasti volební komise v průběhu února 2021.

Případné stížnosti na průběh voleb lze uplatnit písemně do 1. března 2021 na e-mailovou adresu pochop@mou.cz.

Dokumentace ohledně voleb bude archivována.

V Brně dne 1. února 2021