Volené funkce ve výboru a revizní komisi – výsledky

Zápis volební komise o volbě zástupců výboru a revizní komise České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

 

Výbor společnosti

Na prvním setkání nově zvoleného výboru dne 17. února 2021 členové výboru v tajném hlasování zvolili předsedu, 2 místopředsedy a vědeckého sekretáře společnosti:

 

MUDr. Kopecký Ondřej – předseda společnosti

MUDr. Závadová Irena – místopředsedkyně

MUDr. Sláma Ondřej, Ph.D. – místopředseda

PhDr. Loučka Martin, Ph.D. – vědecký sekretář

 

Členové výboru:

MUDr. Exnerová Mahulena

MUDr. Rusinová Kateřina, Ph.D.

Mgr. Uhlíř Marek

 

Za předsedu společnosti byl navržen MUDr. Ondřej Kopecký, zvolen v tajné volbě. Pro: 6, zdržel(a) se: 1, proti: 0.

Výbor schválil rozšíření počtů místopředsedů z jednoho na dva. Na pozici místopředsedy kandidoval MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. a MUDr. Irena Závadová. V tajné volbě byl zvolen O. Sláma (pro: 7, proti: 0, zdržel(a) se: 0) a Irena Závadová (pro: 6, proti: 0, zdržel(a) se: 1).

Na pozici vědeckého sekretáře byla navržena MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., která z důvodu pracovního vytížení kandidaturu odmítla, dále navržen PhDr. Martin Loučka, Ph.D., který kandidaturu přijal. M. Loučka byl v tajné volbě zvolen na pozici vědeckého sekretáře. Pro: 7, Proti: 0, Zdržel(a) se: 0

 

Revizní komise společnosti

Na prvním setkání nové revizní komise dne 17. února 2021 byli zvoleni:

 

MUDr. Polívka Jindřich – předseda revizní komise (Pro: 2, Zdržel se: 1)

Mgr. Krejčí Jiří – člen revizní komise

MUDr. Svoboda Pavel – člen revizní komise

 

Kompletní výsledky voleb jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. Veškerá dokumentace ohledně voleb je archivována. Případné stížnosti na průběh voleb lze uplatnit do 1.3.2021 na e-mailovou adresu pochop@mou.cz.

Za volební komisi,

 

MUDr. Lukáš Pochop, předseda volební komise

V Brně dne 18. února 2021