Vyjádření Sekce dětské paliativní péče k výstavbě dětského hospice

Zveřejněno: 6. května 2021 |

V posledních týdnech se v mediálním prostoru objevily vcelku převratné zprávy ohledně vývoje výstavby dětských hospiců v České republice, a tím rozvoje dětské paliativní péče jako takové.

Jsme velmi rádi, že Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP vyjádřila svůj postoj k problematice výstavby dětských hospiců na území ČR.

Přečtěte si, jak se na potřebu dostupnosti tohoto typu péče dívají odborníci na dětskou paliativu.

Vyjádření Sekce dětské paliativní péče ČSPM k výstavbě dětského hospice.