Výroční zpráva předsedy ČSPM 2014

Zveřejněno: 27. listopadu 2014 | ČSPM

Bilancování 5 let činnosti ČSPM očima jejího předsedy si můžete přečíst zde.