Vzdělávací program PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Zveřejněno: 1. června 2011 | Legislativa vzdělávání
MZ ČR vydalo nový seznam vzdělávacích programů pro lékaře a lékařky. Nově je zde zařazen samostatný nadstavbový obor Paliatvní medicína. Zásluhou ČSPM došlo k vytvoření samostatného vědního oboru a tedy i vzdělávacícho programu. Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2009-2010, a to Věstníky MZ ČR vydanými v roce 2011.

Vzdělávací program ke stažení zde.

Vše k dispozici na webu MZ ČR: www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vestniky-2011_2360_3.html