Vzdělávací akce
Kalendář akcí

2022

Kroky k dobré paliativní péči v nemocnici

— kurz pro lékaře a zdravotníky připraven a veden na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

Kroky k právní jistotě v paliativní péči

— kurz vedený JUDr. Barborou Steinlauf, MA, Ph.D., advokátkou se specializací na zdravotnické právo,
společně s MUDr. Ondřejem Kopeckým, primářem Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze
— více informací a přihlašování

Kroky k řešení etických dilemat

— kurz pro lékaře a zdravotníky připraven a veden na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

Kroky k dobré komunikaci BASIC a ADVANCED

— kurzy pro lékaře a zdravotníky připravené a vedené na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

 

Září

ESPERO pro sestry /5. – 7. 9./

— unikátní komunikační kurz, jehož cílem je představit doporučené postupy pro komunikaci sestry s pacientem trpícím závažnou nemocí a jeho blízkými, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka.
— více informací a přihlašování

ESPERO pro pediatry /14. – 16. 9./

— jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.
— více informací a přihlašování

ESPERO pro lékaře /19. – 21. 9./

— unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené
— více informací a přihlašování

XIII. celostátní konference paliativní medicíny /24. – 25. 9./

REGISTRACE NA KONFERENCI  do 30. 6. za zvýhodněnou cenu
více informací a přihlašování

Specifika ošetřovatelství v dětské paliativní péči /27. 9./

— seminář určený zdravotním sestrám setkávajícím se ve své praxi s dětskými paliativními pacienty
— více informací a přihlašování

Říjen

Paliativní péče pro lékaře pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem /7. 10./

— Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi poskytování paliativní péče v domovech pro seniory (DS) a domovy se zvláštním režimem (DZR), popsat význam paliativní péče pro klienty  a jejich rodiny a diskutovat roli lékaře při jejím zajištění. Kurz je určen nejen pro lékaře, ale i vrchní a staniční sestry či koordinátory paliativní péče v těchto zařízeních, pokud se na akci přihlásí současně se spolupracujícím lékařem.
— více informací a přihlašování

Úvod do dětské paliativní péče /6. – 8. 10./

— třídenní kurz určený lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP. Kurz je certifikovaný Mezinárodní sítí pro dětskou paliativní péči (ICPCN).
— více informací a přihlašování

Perinatální paliativní péče /13. – 15. 10./

— unikátní třídenní kurz určený všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím
— více informací a přihlašování

ESPERO pro lékaře /18. – 20. 10./

— unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené
— více informací a přihlašování

Specializační kurz – Paliativní péče /20. – 21. 10./

— kurz je určen pro lékaře v přípravě k atestaci ze všeobecného praktického lékařství. Obsahem kurzu je multidisciplinární přístup k nevyléčitelně nemocným pacientům (problematika sociální, psychologická a spirituální) a dále základy symptomové léčby včetně léčby bolesti s důrazem na postupy využitelné v domácím/ambulantním prostředí.
— více informací a přihlašování

Paliativní přístup v terénních sociálních službách – akreditovaný kurz /26. 10./

— kurz s osobní účastí se zaměřuje na poskytování terénních sociálních služeb v závěru života klienta a je v rozsahu 8 vyučovacích hodin akreditován MPSV (A2021/1343-SP/PC)
— více informací a přihlašování

Kroky k dobré komunikaci BASIC /26. 10./

— více informací a přihlašování

Právo a paliativní péče /31. 10. — 1. 11./

— dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníků, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života
— více informací a přihlašování

 

Listopad 

Management symptomů v dětské paliativní péči /5. 11./

— jednodenní kurz volně navazuje na Úvod do dětské paliativní péče a je určen výhradně lékařům. Kurz je zaměřený na sdílení a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti diagnostiky a léčby symptomů u dětských pacientů s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním.
— více informací a přihlašování

Specializační kurz – Komunikace v paliativní medicíně /7. – 9. 11./

— kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností. Cílem kurzu je praktický nácvik dovedností komunikace v kontextu závažného onemocnění. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou.
— více informací a přihlašování

ESPERO pro lékaře /9. – 11. 11./

— unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené
— více informací a přihlašování

Specializační kurz – Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové péče /14. 11./

— první část kurzu je zaměřena na možnosti sociální práce. Účastník získá ucelené znalosti o sociálních potřebách pacientů a jejich blízkých a možnostech sociální podpory. Druhá část je zaměřena na spirituální potřeby a spiritualitu nevyléčitelně nemocných. Účastník kurzu se naučí rozpoznávat spirituální kontext a potřeby závažně nemocných pacientů, možnosti spirituální podpory a organizaci kaplanské služby v ČR. Účastníci se seznámí s pojetím závažného onemocnění v rámci sekulárního humanismu i nejčastějších náboženských tradic.
— více informací a přihlašování

Paliativní péče pro lékaře pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem /25. 11./

— Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi poskytování paliativní péče v domovech pro seniory (DS) a domovy se zvláštním režimem (DZR), popsat význam paliativní péče pro klienty  a jejich rodiny a diskutovat roli lékaře při jejím zajištění. Kurz je určen nejen pro lékaře, ale i vrchní a staniční sestry či koordinátory paliativní péče v těchto zařízeních, pokud se na akci přihlásí současně se spolupracujícím lékařem.
— více informací a přihlašování

Prosinec

Pokročilý kurz dětské paliativní péče /1. – 3. 12./

— třídenní kurz určený lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Podmínkou pro účast na kurzu je absolvování kurzu Úvod do dětské paliativní péče. Kurz je certifikovaný Mezinárodní sítí pro dětskou paliativní péči (ICPCN).
— více informací a přihlašování

Paliativní péče pro sociální pracovníky /8. – 9. 12./

— dvoudenní kurz určený sociálním pracovníkům obsahuje jak teoretické tak i praktické bloky, přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči dle Evropské asociace paliativní péče (EAPC); kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin
— více informací a přihlašování

Postrádáte v kalendáři některé významné akce, o kterých byste rádi informovali své kolegy, dejte nám vědět na info@paliativnimedicina.czUdělování záštit

Chystáte se uspořádat vzdělávací akci a rádi byste jí zajistili odbornou záštitu České společnosti paliativní medicíny?

ČSPM ČLS JEP poskytuje svou odbornou záštitu ročně mnoha prestižním vzdělávacím akcím.

Pokud máte zájem o pořádání akce pod záštitou ČSPM, prostudujte pravidla pro udělování záštit a podejte žádost o její udělení.

 

Žádost můžete podat:

1) sepsáním žádosti dle instrukcí v dokumentu Pravidla udělování odborné záštity ČSPM ke vzdělávacím akcím a jejím zasláním na info@paliativnimedicina.cz

2) nebo pomocí tohoto formuláře.