Vzdělávací akce
Kalendář akcí

2022

Základní kurz etického poradenství /2022 – 2023/

— Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s.
více informací o kurzu

Kurz paliativní péče v nemocnici

— kurz pro lékaře a zdravotníky připraven a veden na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

Kroky k právní jistotě v paliativní péči

— kurz vedený JUDr. Barborou Steinlauf, MA, Ph.D., advokátkou se specializací na zdravotnické právo,
společně s MUDr. Ondřejem Kopeckým, primářem Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze
— více informací a přihlašování

Kroky k řešení etických dilemat

— kurz pro lékaře a zdravotníky připraven a veden na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

Kroky k dobré komunikaci BASIC a ADVANCED

— kurzy pro lékaře a zdravotníky připravené a vedené na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

Květen

Komunikace v paliativní medicíně /18. – 20. 5./

— kurz zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností. Absolvování kurzu bude uznáno jako absolvování příslušného specializačního kurzu v rámci přípravy na atestaci z paliativní medicíny.
– více informací a přihlašování

Konference Perinatální paliativní péče /20. 5./

— nosným tématem konference je koncepční model perinatální paliativní péče v českém zdravotnictví a její standardy
— mezinárodní konference se uskuteční ve spolupráci se Sekcí pro etiku v paliativní péči, pod záštitou ČSPM
— více informací a přihlašování

ELNEC Core /24. – 26. 5./

— intenzivní kurz paliativní péče, který svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života. Je koncipován v duchu „sestry sestrám“ a přednášející lektoři mají bohaté praktické zkušenosti s poskytováním paliativní a hospicové péče.
— více informací a přihlašování

5. den hospicové paliativní péče Mezi stromy /26. 5./

— více informací a přihlašování

1. mezinárodní konference o etickém poradenství ve zdravotnictví /27. 5./

— konference se uskuteční pod záštitou ČSPM
— více informací a přihlašování

 

Červen

Paliativní péče pro sociální pracovníky /1. – 2. 6./

— dvoudenní kurz určený sociálním pracovníkům obsahuje jak teoretické tak i praktické bloky. Přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči dle Evropské asociace paliativní péče (EAPC). Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin.
— více informací a přihlašování

Dříve vyslovená přání a zástupné rozhodování jako užitečné nástroje v péči na konci života /9. –  10. 6./

— program mezinárodní konference
— pozvánka s přihlašováním

Paliativní péče pro lékaře pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem /13. 6./

— Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi poskytování paliativní péče v domovech pro seniory (DS) a domovy se zvláštním režimem (DZR), popsat význam paliativní péče pro klienty  a jejich rodiny a diskutovat roli lékaře při jejím zajištění. Kurz je určen nejen pro lékaře, ale i vrchní a staniční sestry či koordinátory paliativní péče v těchto zařízeních, pokud se na akci přihlásí současně se spolupracujícím lékařem.
— více informací a přihlašování

Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života /13. 6./

— konference projektu DECAREL představí poznatky, zkušenosti a příklady dobrého rozhodování v závěru života
— více informací a přihlašování

Konference neonkologické paliativní péče /21. 6./

— konference se uskuteční pod záštitou ČSPM
— více informací a přihlašování

Paliativní péče /21. 6./

— kurz určený zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, jehož cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.
— více informací a přihlašování

ESPERO /22. – 24. 6./

— unikátní kurz komunikačních dovedností
— více informací a přihlašování

ESPERO pro pediatry /27. – 29. 6./

— jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.
— více informací a přihlašování

 

Září

ESPERO pro sestry /5. – 7. 9./

— unikátní komunikační kurz, jehož cílem je představit doporučené postupy pro komunikaci sestry s pacientem trpícím závažnou nemocí a jeho blízkými, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka.
— více informací a přihlašování

ESPERO pro pediatry /14. – 16. 9./

— jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.
— více informací a přihlašování

Kroky k dobré komunikaci BASIC /15. 9./

— více informací a přihlašování

XIII. celostátní konference paliativní medicíny /24. – 25. 9./

— OD 17. 5. JE SPUŠTĚNA REGISTRACE NA KONFERENCI 
— nepromeškejte zvýhodněnou registraci v kategorii early bird, více informací a přihlašování

 

Říjen

Úvod do dětské paliativní péče /6. – 8. 10./

— třídenní kurz určený lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP. Kurz je certifikovaný Mezinárodní sítí pro dětskou paliativní péči (ICPCN).
— více informací a přihlašování

Perinatální paliativní péče /13. – 15. 10./

— unikátní třídenní kurz určený všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím
— více informací a přihlašování

 

Listopad 

Management symptomů v dětské paliativní péči /5. 11./

— jednodenní kurz volně navazuje na Úvod do dětské paliativní péče a je určen výhradně lékařům. Kurz je zaměřený na sdílení a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti diagnostiky a léčby symptomů u dětských pacientů s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním.
— více informací a přihlašování

Pokročilý kurz dětské paliativní péče /1. – 3. 12./

— třídenní kurz určený lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Podmínkou pro účast na kurzu je absolvování kurzu Úvod do dětské paliativní péče. Kurz je certifikovaný Mezinárodní sítí pro dětskou paliativní péči (ICPCN).
— více informací a přihlašování

 


Postrádáte v kalendáři některé významné akce, o kterých byste rádi informovali své kolegy, dejte nám vědět na info@paliativnimedicina.czUdělování záštit

Chystáte se uspořádat vzdělávací akci a rádi byste jí zajistili odbornou záštitu České společnosti paliativní medicíny?

ČSPM ČLS JEP poskytuje svou odbornou záštitu ročně mnoha prestižním vzdělávacím akcím.

Pokud máte zájem o pořádání akce pod záštitou ČSPM, prostudujte pravidla pro udělování záštit a podejte žádost o její udělení.

 

Žádost můžete podat:

1) sepsáním žádosti dle instrukcí v dokumentu Pravidla udělování odborné záštity ČSPM ke vzdělávacím akcím a jejím zasláním na info@paliativnimedicina.cz

2) nebo pomocí tohoto formuláře.