Kalendář akcí

2022

Kroky k dobré paliativní péči v nemocnici

— kurz pro lékaře a zdravotníky připraven a veden na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

Kroky k právní jistotě v paliativní péči

— kurz vedený JUDr. Barborou Steinlauf, MA, Ph.D., advokátkou se specializací na zdravotnické právo,
společně s MUDr. Ondřejem Kopeckým, primářem Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze
— více informací a přihlašování

Kroky k řešení etických dilemat

— kurz pro lékaře a zdravotníky připraven a veden na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

Kroky k dobré komunikaci BASIC a ADVANCED

— kurzy pro lékaře a zdravotníky připravené a vedené na míru pro konkrétní zařízení a týmy
— více informací a přihlašování

 

Listopad 

Management symptomů v dětské paliativní péči /5. 11./

— jednodenní kurz volně navazuje na Úvod do dětské paliativní péče a je určen výhradně lékařům. Kurz je zaměřený na sdílení a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti diagnostiky a léčby symptomů u dětských pacientů s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním.
— více informací a přihlašování

Specializační kurz – Komunikace v paliativní medicíně /7. – 9. 11./

— kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností. Cílem kurzu je praktický nácvik dovedností komunikace v kontextu závažného onemocnění. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou.
— více informací a přihlašování

ESPERO pro lékaře /9. – 11. 11./

— unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené
— více informací a přihlašování

Specializační kurz – Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové péče /14. 11./

— první část kurzu je zaměřena na možnosti sociální práce. Účastník získá ucelené znalosti o sociálních potřebách pacientů a jejich blízkých a možnostech sociální podpory. Druhá část je zaměřena na spirituální potřeby a spiritualitu nevyléčitelně nemocných. Účastník kurzu se naučí rozpoznávat spirituální kontext a potřeby závažně nemocných pacientů, možnosti spirituální podpory a organizaci kaplanské služby v ČR. Účastníci se seznámí s pojetím závažného onemocnění v rámci sekulárního humanismu i nejčastějších náboženských tradic.
— více informací a přihlašování

Paliativní péče pro lékaře pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem /25. 11./

— Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi poskytování paliativní péče v domovech pro seniory (DS) a domovy se zvláštním režimem (DZR), popsat význam paliativní péče pro klienty  a jejich rodiny a diskutovat roli lékaře při jejím zajištění. Kurz je určen nejen pro lékaře, ale i vrchní a staniční sestry či koordinátory paliativní péče v těchto zařízeních, pokud se na akci přihlásí současně se spolupracujícím lékařem.
— více informací a přihlašování

Prosinec

Pokročilý kurz dětské paliativní péče /1. – 3. 12./

— třídenní kurz určený lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Podmínkou pro účast na kurzu je absolvování kurzu Úvod do dětské paliativní péče. Kurz je certifikovaný Mezinárodní sítí pro dětskou paliativní péči (ICPCN).
— více informací a přihlašování

Paliativní péče pro sociální pracovníky /8. – 9. 12./

— dvoudenní kurz určený sociálním pracovníkům obsahuje jak teoretické tak i praktické bloky, přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči dle Evropské asociace paliativní péče (EAPC); kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin
— více informací a přihlašování

2023

Březen

Specializační kurz – Komunikace v paliativní medicíně /22. – 24. 3./

— kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností. Cílem kurzu je praktický nácvik dovedností komunikace v kontextu závažného onemocnění. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou.
— více informací a přihlašování

Duben

Specializační kurz – Management bolesti a dalších symptomů /19. – 21. 4./

Absolvent kurzu získá ucelené znalosti v oblasti léčby nádorové a chronické nenádorové bolesti a dalších tělesných a psychických symptomů, které provázejí závažná nevyléčitelná onemocnění.
— více informací a přihlašování

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči /24. – 25. 4., 29. – 30.5., 26. – 27.6./

— Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi pro úspěšné vedení multidisciplinárního týmu a jeho rozvoj
— více informací a přihlašování

Květen

Specializační kurz – Multidisciplinární kazuistický seminář /17. – 18. 5./

Cílem kurzu je naučit týmově pracovat s individuálním plánem péče, který zohledňuje jak potřeby a preference pacientů, tak reálné možnosti s ohledem na základní onemocnění a jeho prognózu. Výuka bude probíhat formou skupinové práce s konkrétními klinickými kazuistikami pod vedením zkušených lektorů.
— více informací a přihlašování

Postrádáte v kalendáři některé významné akce, o kterých byste rádi informovali své kolegy, dejte nám vědět na info@paliativnimedicina.cz