Podzimní výzvy Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

V rámci podzimního Programu podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína, bylo podáno celkem 14 projektů. Jedná se o téměř dvojnásobný počet žádostí o grantovou podporu oproti první květnové výzvě. Všechny podané projekty byly členy odborné rady posouzeny a postupují do druhého kola výběru. To se uskuteční formou osobního setkání dne 9. 1. 2023.

Rostoucí zájem o vyhlášený program nás velmi těší a všem postupujícím blahopřejeme.