VI. Konference dětské paliativní péče v ČR

23. – 24. listopadu 2023, Litomyšl

O konferenci


V. Konference dětské paliativní péče v ČR
Termín: 25. 11. 2021 - 26. 11. 2021
Místo: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno


5. Konference dětské paliativní péče se uskuteční   25. – 26. listopadu 2021  v prostorách sídla Veřejného ochránce práv v Brně a bude zaměřena na Budoucnost dětské paliativní péče v ČR.

Velmi nás těší, že v letošním roce budeme mít hned tři zahraniční hosty, i když jen prostřednictvím on-line přenosu. První den konference přednese Adam Rapoport, M.D. (SickKids, Toronto) přednášku na téma Etická dilemata v kontextu plánování budoucí péče. Plánování péče bude následně věnován samostatný blok a také workshop. V pátek v rámci bloku „Co se děje ve světě“ představí Dr. Ana Lacerda práci The Children and Young People’s (CYP) Task Force, která působí v rámci EAPC a Kathryn Richardson z organizace Lékaři bez hranic promluví o paliativní péči v humanitárním sektoru. Důležitým bodem konference je představení Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny již se zapracovanými připomínkami odborné veřejnosti. Stejného tématu se bude týkat i panelová diskuse.

Dále jsou na programu bloky věnované perinatální paliativní péči a podpoře rodiny. Stejně jako předchozí konference se v úvodu budeme věnovat vývoji dětské paliativní péče v České republice a konferenci zakončíme novým formátem, blokem věnovaným kazuistikám z praxe.

Program konference naleznete zde.

Registrace na konferenci

V. Konference dětské paliativní péče v ČR
25. – 26. listopadu 2021, Brno