Kontakty

Jsme otevřeni Vašim názorům a postřehům. Budeme rádi za zpětnou vazbu k odborným aktivitám v oblasti paliativní medicíny i k obsahu webových stránek.

Uvítáme případnou finanční podporu naší odborné společnosti či konkrétních činností.

SEKRETARIÁT

KONTAKTNÍ ADRESA

Žlutý kopec 7
656 53 Brno

E-MAIL

info@paliativnimedicina.cz
 

KONTAKT NA SEKCE

SEKCE DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE

detska@paliativnimedicina.cz

SEKCE PRO ETIKU V PALIATIVNÍ PÉČI

etika@paliativnimedicina.cz

SEKCE GERIATRICKÉ PALIATIVNÍ PÉČE

probíhá aktualizace kontaktu

KONTAKT NA PRACOVNÍ SKUPINY

MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PP

probíhá aktualizace kontaktu 

NEMOCNIČNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

probíhá aktualizace kontaktu

MATEŘSKÁ ORGANIZACE

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JANA EVANGELISTY PURKYNĚ, z. s.

E-MAIL

czma@cls.cz

WEB

www.cls.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 500617613/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613

Pro zaslání členských příspěvků platí samostatný účet: 0190837708/0300

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ČLS JEP – ČSPM
Sokolská 31
120 26 Praha 2

IČ: 00444359
DIČ: CZ00444359

ČSPM je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), fakturační údaje proto odpovídají nadřízené složce. Tyto údaje se využívají pro fakturaci služeb, objednávky služeb a darování finančních prostředků.

Členové výboru ČSPM

Zde naleznete informace o výboru ČSPM. 

Logo ČSPM ke stažení

Stáhněte si logo ČSPM společně s grafickým manuálem pro jeho použití.