Kontakty

Jsme otevřeni Vašim názorům a postřehům. Budeme rádi za zpětnou vazbu k odborným aktivitám v oblasti paliativní medicíny i k obsahu webových stránek.

Uvítáme případnou finanční podporu naší odborné společnosti či konkrétních činností.

SEKRETARIÁT

KONTAKTNÍ ADRESA

Žlutý kopec 7
656 53 Brno

E-MAIL

info@paliativnimedicina.cz
 

KONTAKT NA SEKCE

SEKCE DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE

detska@paliativnimedicina.cz

SEKCE PRO ETIKU V PALIATIVNÍ PÉČI

etika@paliativnimedicina.cz

SEKCE GERIATRICKÉ PALIATIVNÍ PÉČE

probíhá aktualizace kontaktu

KONTAKT NA PRACOVNÍ SKUPINY

MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PP

probíhá aktualizace kontaktu 

NEMOCNIČNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

nemocnicni@paliativnimedicina.cz

MATEŘSKÁ ORGANIZACE

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST JANA EVANGELISTY PURKYNĚ, z. s.

E-MAIL

czma@cls.cz

WEB

www.cls.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 500617613/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613

Pro zaslání členských příspěvků platí samostatný účet: 0190837708/0300

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ČLS JEP – ČSPM
Sokolská 31
120 26 Praha 2

IČ: 00444359
DIČ: CZ00444359

ČSPM je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), fakturační údaje proto odpovídají nadřízené složce. Tyto údaje se využívají pro fakturaci služeb, objednávky služeb a darování finančních prostředků.

Členové výboru ČSPM

Zde naleznete informace o výboru ČSPM. 

Logo ČSPM ke stažení

Stáhněte si logo ČSPM společně s grafickým manuálem pro jeho použití.