Pracovní skupina pro úhradu péče v lůžkových hospicích


Cílem pracovní skupiny je vytvoření návrhu proveditelného řešení pro navýšení úhrad lůžkové péče ve speciálních zařízeních hospicové péče, která jsou aktuálně, ale i z hlediska udržitelnosti služby podfinancované.

Pracovní skupina se zaměřuje na analýzu a definici problému (důvody ke změně, alias "důvodová zpráva"). Její vize je financování péče zdravotními pojišťovnami do budoucna = návrh budoucího stavu vyplývající z definice problému a kontextu. V rámci řešení jsou 2-3 návrhy a konzultace jejich proveditelnosti s klíčovými experty, výběr preferovaného proveditelného návrhu pro zavedení do hrazení na rok 2025. Součástí bodu 3 všech navrhovaných řešení pro vyjednávání za celý segment odb.0030 (9U9) je budget impact analýza.

RADA SEKCE

PharmDr. Monika Horníková, MHA
vedocí pracovní skupiny

Ing. Jiřina Helíšková
členka pracovní skupiny

MUDr. Martin Pachner
člen pracovní skupiny

Mgr. Monika Marková
​​​​​​​členka pracovní skupiny

MUDr. Lucie Světláková
​​​​​​​členka pracovní skupiny

Mgr. Michaela Tichá
​​​​​​​členka pracovní skupiny