Odborný časopis

Časopis Paliativní medicína


Paliativní medicína je oficiální recenzované periodikum České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP,  které vychází od roku 2020.

Hlavním cílem časopisu je reflektovat aktuální dění v oboru se zaměřením na multidisciplinární přístup, a tak vycházet vstříc rozdílným potřebám odborníků, ať už pracují ve velké nebo malé nemocnici, v hospici, v zařízení sociálních služeb, nebo se věnují výuce či výzkumu ve vztahu k paliativní péči.

Časopis je určen nejen specialistům, kteří tvoří paliativní tým, ale také zdravotníkům, kteří se s paliativní medicínou setkávají „z druhé strany“, tedy v různých oborech pečujících o pacienty se závažným onemocněním.

Paliativní medicína vychází 4x ročně a její předplatné je dostupné v tištěné i elektronické podobě.

Všechny informace ohledně časopisu naleznete na: www.palmed.cz.

Máte zajímavé téma? Chcete nám zaslat svůj rukopis?

Přejete si dostávat časopis do schránky a mít přístup k online verzi?

Zajímá vás aktuální číslo?