Katalog akcí

Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína od roku 2022 pořádá Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha.

Vzdělávací kurzy dětské paliativní péče jsou od roku 2022 pořádány ve spolupráci Sekce dětské paliativní péče ČSPM a Institutu Pallium.

Tagy událostí
Tagy událostí
Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi, které potřebuje každý, kdo vede multidisciplinární tým a chce, aby se jeho tým rozvíjel.

Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Paliativní péče pro lékaře a všeobecné sestry pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Kurz o možnostech poskytování paliativní péče v prostředí domovů pro seniory (DS) a domovů se zvláštním režimem (DZR).

Připravujeme pro vás přehledný katalog vzdělávání.