Katalog akcí

Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína od roku 2022 pořádá Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha.

Vzdělávací kurzy dětské paliativní péče jsou od roku 2022 pořádány ve spolupráci Sekce dětské paliativní péče ČSPM a Institutu Pallium.

Tagy událostí
Tagy událostí

Doporučené instituce

V rámci vzdělávání v oboru paliativní medicíny Vám doporučujeme následující instituce, které pořádají vzdělávací akce.

ČSPM ČLS JEP
Všechny kurzy, semináře a konferece naleznete zde v katalogu akcí

IPVZ - subkatedra paliativní medicíny
Zajišťuje předatestační, specializační nástavbové i celoživotní vzdělávání pro lékaře v oboru paliativní medicíny. 

Děstká sekce ČSPM ČLS JEP
Vzdělávací akce dětské sekce organizačně zajišťuje Institut Pallium

Centrum pro rozvoj paliatvní péče

Cesta domů

Centrum paliativní péče

Připravujeme pro vás přehledný katalog vzdělávání.