Dětská paliativní péče

Sekce dětské paliativní péče ČSPM


Sekce dětské paliativní péče je organizační podjednotkou ČSPM ČSL JEP. Sekce vznikla transformací Pracovní skupiny dětské paliativní péče v roce 2017. Cílem sekce je nejen vytvoření standardů pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s  celoevropskými guidelines, ale také v praxi zajistit a dlouhodobě udržovat její dostupnost v rámci celé republiky. Jednou z hlavních priorit sekce je snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte, a to i v terminálním stavu onemocnění. Velmi důležitým úkolem je i zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče.

STANOVY SEKCE

Interní předpis upravující působnost Sekce dětské paliativní péče, která byla zřízena výborem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP 22. listopadu 2017 a schválena valnou hromadou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP dne 5. října 2018 za účelem zajištění systematického rozvoje tohoto segmentu paliativní péče.

RADA SEKCE

prim. MUDr. Mahulena Exnerová

předsedkyně sekce

MUDr. Jan Hálek, Ph.D.

místopředseda sekce

Mgr. Jitka Kosíková

členka sekce

JUDr. Barbora Steinlauf

členka sekce

MUDr. Pavel Rozsíval

člen sekce