Mobilní specializovaná paliativní péče

​​​​​O nás

Pracovní skupina mobilní specializované paliativní péče


Pracovní skupina byla založena 11. ledna 2017 jmenováním výborem České společnosti paliativní medicíny. V prvních měsících po vzniku pracovní skupiny bylo hlavní náplní činnosti dojednávání podmínek úhrady mobilní specializované paliativní péče, komunikace se zástupci ministerstva zdravotnictví a pojišťoven. Registrační listy, které tehdy vznikly byly určitým kompromisem, který ale zajistil, že od ledna 2018 byla poprvé v historii hrazena zdravotní péče domácích hospiců. Dalším důležitým momentem byl vznik Metodického pokynu k poskytování mobilní specializované paliativní péče, který vyšel v roce 2017 Věstníkem ministerstva zdravotnictví.

Od začátku svého působení pracovní skupina velmi těsně spolupracuje s Fórem mobilních hospiců, které přebralo většinu agend pracovní skupiny. Ta nyní plní roli odborného poradce a její členové se podle potřeby účastní dalších jednání se zainteresovanými stranami.

V současné době se pracovní skupina schází nepravidelně, podle potřeby. Nadále úzce spolupracujeme s vedením Fóra mobilních hospiců. Na jaře 2022 jsme se společně účastnili opakovaných jednání s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ve snaze řešit problematiku poskytování specializované paliativní péče rezidentům pobytových sociálních služeb. Toto téma dále rozpracováváme a jednáme s plátci péče o možnostech úhrady tak, aby úhrada za poskytování péče mobilními hospici i zdravotní část péče v těchto zařízeních byla hrazena.

Průběžně se členové pracovní skupiny účastní (opět spolu se zástupci FMH) jednání s plátci o personálním obsazení mobilních hospiců.

Spolupracujeme rovněž s projektovým týmem Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče (projekt MZ ČR na podporu rozvoje domácích hospiců).

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

MUDr. Irena Závadová

vedoucí pracovní skupiny

MUDr. Eva Hermonnová

Domácí hospic Most k domovu, Zlín

MUDr. Regina Slámová

Centrum paliativní péče Brno

Mgr. Marek Uhlíř

Centrum paliativní péče, Praha

MUDr. Pavel Svoboda

Domácí hospic Vysočina

PŘEHLED VYDANÝCH DOKUMENTŮ
  • Metodický pokyn k poskytování mobilní specializované paliativní péče, Věstník MZ č. 13, 2017
  • Doporučený postup pro organizace, které chtějí být smluvními poskytovateli mobilní specializované paliativní péče (2018)
  • Doporučení pro lékaře – odborné garanty MSPP (2018)
  • Metodické doporučení ČSPM a FMH pro poskytovatele MSPP v době pandemie SARS CoV-2 (2020)
  • Doporučený postup k podávání transfuzních přípravků v domácím prostředí (2022)