Metodická doporučení a stanoviska

Tagy
Tagy

Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k potřebě zdravotní respitní péče

Výbor ČSPM ČLS JEP vydal stanovisko k otázce chybějícího druhu zdravotní péče. Účelem stanoviska je podpořit a iniciovat odborné i zdravotně politické kroky, které umožní zavedení této služby do systému zdravotní péče v ČR.

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Koncepční a strategický dokument, který popisuje potřeby závažně nemocných dětí a jejich rodin a zároveň definuje, jakým způsobem je třeba proměnit systém péče, abychom dítěti i jeho rodině nabídli co nejlepší podporu.

Vyjádření Sekce dětské paliativní péče k výstavbě dětského hospice

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP vyjádřila svůj postoj k problematice výstavby dětských hospiců na území ČR. Přečtěte si, jak se na potřebu dostupnosti tohoto typu péče dívají odborníci na dětskou paliativu.

Oficiální stvrzení spolupráce s Fórem mobilních hospiců a s Institutem Pallium

Česká společnost paliativní medicíny stvrdila svoji spolupráci se dvěma spřátelenými organizacemi na poli paliativní péče v České republice.

Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k poslaneckému návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii

Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k poslaneckému návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii, který byl předložen v roce 2020 poslanci Věrou Procházkovou, Lukášem Bartoněm a dalšími.

Mobilní specializovaná paliativní péče v době pandemie covid-19

Metodický pokyn pro týmy mobilní specializované paliativní péče (domácí hospice) v době pandemie covid-19.

Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové

Společné prohlášení odborných a zastřešujících organizací paliativní medicíny k vyjádření poslankyně Věry Procházkové, ke kterému se později přidaly také Asociace nemocničních kaplanů a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.