Metodická doporučení a stanoviska

Tagy
Tagy

Výsledky voleb do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 24. – 30. června 2024 proběhly volby do rady Sekce pro geriatrii v paliativní péči ČSPM ČLS JEP. Výsledky voleb jsou dostupné v tomto článku.

Stanovisko ČSPM ČLS JEP upřesňující pravidla poskytování a vykazování mobilní specializované paliativní péče

Výbor ČSPM oznamuje vydání nového stanoviska, které upřesňuje pravidla pro poskytování a vykazování mobilní specializované paliativní péče (MSPP) odbornosti 926.

Setkání nemocničních konziliárních týmů paliativní péče

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče vás zve k účasti na setkání nemocničních konziliárních týmů paliativní péče v roce 2024 v termínech 21.3., 13.6., 19.9. a 28.11.

Stanovisko ČSPM k uzavírání nových smluv pro poskytování péče v odbornosti 720

Výbor ČSPM vydává toto stanovisko k uzavírání nových smluv na poskytování péče v ambulancích paliativní medicíny, tedy v odbornosti 720.

Strategický výhled ČSPM do roku 2027

Výbor ČSPM se na jaře 2023 věnoval formulaci nové strategie, vize a role odborné společnosti. Přinášíme Vám dokument, který zachycuje výstupy z tohoto přemýšlení - Strategický výhled ČSPM do roku 2027.

Podklady pro konziliární týmy paliativní péče

Pracovní skupina nemocniční paliativní péče ČSPM připravila pro potřeby KTPP podklady pro nasmlouvání péče, pro elektronický záznam činnosti, přehled ambulantních, signálních a DRG kódů.

Stanovisko výboru ČSPM ČLS JEP k článku „Umři do měsíce, jinak nezaplatíme“

Výbor ČSPM ČLS JEP reaguje na článek „Umři do měsíce, jinak nezaplatíme“ vydaný na portálu iDnes.cz a v tištěné formě v deníku MF Dnes dne 25. 3. 2023.

Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k potřebě zdravotní respitní péče

Výbor ČSPM ČLS JEP vydal stanovisko k otázce chybějícího druhu zdravotní péče. Účelem stanoviska je podpořit a iniciovat odborné i zdravotně politické kroky, které umožní zavedení této služby do systému zdravotní péče v ČR.

Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Koncepční a strategický dokument, který popisuje potřeby závažně nemocných dětí a jejich rodin a zároveň definuje, jakým způsobem je třeba proměnit systém péče, abychom dítěti i jeho rodině nabídli co nejlepší podporu.

Vyjádření Sekce dětské paliativní péče k výstavbě dětského hospice

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP vyjádřila svůj postoj k problematice výstavby dětských hospiců na území ČR. Přečtěte si, jak se na potřebu dostupnosti tohoto typu péče dívají odborníci na dětskou paliativu.

Implementace Stanoviska k poskytování život udržující léčby dětským pacientům

Doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají v péči pacienty mladší 18 let. Publikace vydaná Sekcí dětské paliativní péče ČSPM za finanční podpory MZ ČR.

Oficiální stvrzení spolupráce s Fórem mobilních hospiců a s Institutem Pallium

Česká společnost paliativní medicíny stvrdila svoji spolupráci se dvěma spřátelenými organizacemi na poli paliativní péče v České republice.

Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k poslaneckému návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii

Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k poslaneckému návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii, který byl předložen v roce 2020 poslanci Věrou Procházkovou, Lukášem Bartoněm a dalšími.

Záměr rozvoje paliativní péče v Praze 2020–2025

Záměr rozvoje paliativní péče v Praze 2020–2025 navazuje na závazky před několika lety přijatého Strategického plánu hl. m. Prahy – pečovat o občany ve chvíli nemoci, podporovat integraci zdravotních a sociálních služeb, paliativní péče nevyjímaje.

Mobilní specializovaná paliativní péče v době pandemie covid-19

Metodický pokyn pro týmy mobilní specializované paliativní péče (domácí hospice) v době pandemie covid-19.

Koncepce dlouhodobé lůžkové péče a zdravotní respitní péče o děti se závažnou život limitující diagnózou

Publikace vydaná Sekcí dětské paliativní péče ČSPM za finanční podpory MZ ČR.

Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče

Na MZ ČR bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v České republice. Česká společnost paliativní medicíny je v memorandu označena za garanta odbornosti a koordinátora zavádění paliativní péče do systému zdravotní a sociální péče.

Konsenzuální stanovisko ČSPM a FMH k výběrovým řízením na uzavírání smluvních vztahů k poskytování mobilní specializované paliativní péče

Společné doporučení České společnosti paliativní medicíny a Fóra mobilních hospiců.

Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové

Společné prohlášení odborných a zastřešujících organizací paliativní medicíny k vyjádření poslankyně Věry Procházkové, ke kterému se později přidaly také Asociace nemocničních kaplanů a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.