Projekty

Spolupracujeme na významných projektech v oblasti paliativní péče se státními i nestátními organizacemi. 

PODPORA ROZVOJE OBECNÉ PALIATIVNÍ PÉČE U PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

PODPORA IMPLEMENTACE PALIATIVNÍ PÉČE DO PREGRADUÁLNÍ VÝUKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH 

PALIATIVNÍ PÉČE V POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY – PILOTNÍ PROJEKT 


Dlouhodobá spolupráce

Vážíme si spolupráce s odbornými institucemi a podpory filantropů.


Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu Děkujeme za dlouhodobou finanční podporu. 

S MZ ČR spolupracujeme na projektech ke zvyšování dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče.


SOLAR GLOBAL, a. s. finančně zastřešuje grantové programy rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Děkujeme.

Nadační fond Kladné nuly financuje projekt Podpora implementace paliativní péče do pregraduální výuky na LF v ČR.