Atestace v oboru Paliativní medicína

Specializační vzdělávání

Vzdělávací program

Zařazení do oboru

Stážovací pracoviště

Školitelé/ mentoři 

Atestovaní lékaři

Přihláška k atestaci

Specializační vzdělávání

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru paliativní medicína je získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro komplexní péči o nemocné v pokročilých stádiích život ohrožujících chorob.

Lékař s touto zvláštní odbornou způsobilostí nachází uplatnění např. v lůžkovém hospici, na oddělení paliativní péče, v týmu mobilní (domácí) specializované paliativní péče nebo na ambulanci paliativní medicíny v rámci pracoviště jiného oboru (např. komplexní onkologické centrum) nebo nemocnice.

Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína od roku 2022 pořádá Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha

Další informace o postgraduálním lékařském vzdělávání jsou uvedeny na webu MZ ČR https://www.mzcr.cz/

SPECIALIZAČNÍ KURZY DLE NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program

Ve Věstníku MZ ČR 11/2021 vyšel nový vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína. 

Oproti původnímu programu jsou rozdíly v délce a struktuře  povinných praxí a kurzů. Odlišné jsou také požadavky a průběh atestační zkoušky. Lékaři zařazení do specializační přípravy před 1. listopadem 2021 se budou moci rozhodnout, zda dokončí atestační přípravu podle starého nebo nového vzdělávacího programu.

Zařazení do oboru Paliativní medicína

K zařazení do oboru paliativní medicína je potřeba vyplnit elektronickou žádost o zařazení do certifikovaného kurzu/ nástavbového oboru specializačního vzdělávání v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP). Po vyplnění žádosti ji pomocí tlačítka "uložit a tisk" (na konci stránky formuláře) zašlete do databáze MZ ČR, kde jsou všechny žádosti ukládány. Pozor: po uložení žádost nelze již měnit či dopisovat.

Formulář žádosti poté vytiskněte, podepište a odešlete originál společně se všemi povinnými přílohami na adresu:

IPVZ Praha
studijní oddělení, paní Kavalková
Ruská 2412/85
100 00 Praha 10

Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru paliativní medicína je získání specializované způsobilosti v některém z oborů: anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, nefrologie, neurochirurgie, neurologie, otorinolaryngologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, radiační onkologie, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství.

PŘIHLÁŠKA DO OBORU PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Lékaři a farmaceuti, kteří žádají o zařazení do oboru dále předkládají:

 • Průkaz odbornosti/specializační index
 • Diplom o základní specializaci (bez ověření)
 • Doklad o úhradě částky 220,- Kč za logbook (ČNB, č.ú. 19535101/0710) v.s. 602290
 • Rozhodnutí MZ o specializované způsobilosti (zákon 95/2004 Sb. § 44), pokud bylo vydáno
 • Rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře na území České republiky (pouze u cizích státních příslušníků)
 • Doklad o uznání rovnocennosti diplomu získaného v cizině

Doporučená stážovací pracoviště

Přehled akreditovaných zařízení pro absolvování stáže v rámci přípravy na atestaci z oboru Paliativní medicína je uveden na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Aktuálně probíhá proces akreditace zdravotnických zařízení pro obor Paliativní medicína.

Školitelé/ mentoři atestační přípravy

Podle platného vzdělávacího programu nástavbového oboru Paliativní medicína probíhá atestační příprava pod vedením školitele/mentora. Školitelem může být lékař s atestací z oboru Paliativní medicíny (nebo starší atestací v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti), který pracuje minimálně na úvazek 0,5 na pracovišti, které má akreditaci v oboru Paliativní medicína.

Rolí školitele/mentora je provázet školence atestační přípravou a na závěr mu dát doporučení k atestační zkoušce. Dle vzdělávacího programu by měl být školenec se svým školitelem v pravidelném kontaktu minimálně jednou za měsíc, a to formou osobní nebo distanční konzultace. Role školitele/mentora je zásadně důležitá především pro lékaře, kteří se připravují na atestaci a pracují na klinických pracovištích, která nemají akreditaci z Paliativní medicíny.

Seznam školitelů/mentorů – lékařů paliatrů, kteří splňují výše uvedené podmínky, je zde. Lékař by se měl před zařazením do atestační přípravy domluvit se svým školitelem na spolupráci. Seznam školitelů bude průběžně aktualizován dle toho, jak budou nová pracoviště získávat akreditaci pro obor Paliativní medicína. Aktuální seznam akreditovaných pracovišť.

Atestovaní lékaři

2005
 • MUDr. Zdeněk Bystřický
 • doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.
 • MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
 • MUDr. Olga Haklová
 • MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
 • MUDr. Karel Kulda
 • MUDr. Jan Lejčko
 • MUDr. Eva Lengálová
 • MUDr. Aleš Prokop
 • MUDr. Milan Rataj
 • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
 • MUDr. Dana Vondráčková
 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
 • MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
2006
 • MUDr. Štěpán Bejvančický
 • MUDr. Zdeněk Bešta
 • MUDr. Jiřina Frgalová
 • MUDr. Marie Goldmannová 
 • MUDr. Igor Greguš
 • MUDr. Josef Hanáček
 • MUDr. Petra Klimecká
 • MUDr. Eva Matyášová
 • MUDr. Miroslav Meduňa
 • MUDr. Kateřina Moráňová
 • MUDr. Věra Němcová
 • MUDr. Irena Pechanová
 • MUDr. Kamila Pešková
 • MUDr. Anna Petruchová
 • MUDr. Nataša Popperová
 • MUDr. Štěpán Rusín
 • MUDr. Hana Skalková
 • MUDr. Jan Štěpán
 • MUDr. Stanislava Štolová
 • MUDr. Petr Vašíček
2007
 • MUDr. Petr Cvrček, Ph.D.
 • MUDr. Jarmila Davídková
 • MUDr. Tereza Dvořáková
 • MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
 • MUDr. Šárka Harabišová
 • MUDr. Eva Hegmonová
 • MUDr. Martina Hrdličková
 • MUDr. Jana Hrubešová
 • MUDr. Martin Klimeš
 • MUDr. Zdeňka Krišková
 • MUDr. Pavlína Marková
 • MUDr. Barbara Melicharová
 • MUDr. Jaroslav Minařík
 • MUDr. Zdeněk Němeček
 • MUDr. Stanislava Novotná
 • prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
 • MUDr. Dagmar Palasová
 • MUDr. Naděžda Petrová
 • MUDr. Jitka Podsedníčková
 • MUDr. Eva Richterová
 • MUDr. Miloslava Straková
 • MUDr. Katarína Střelcová
 • MUDr. Jana Svobodová
 • MUDr. Petr Šimáček
 • MUDr. Eva Tauchmanová
 • MUDr. Kateřina Toběrná 
 • MUDr. Jan Valenta 
 • MUDr. Klára Valentová
 • MUDr. Jitka Záthurecká
 • MUDr. Eva Zýková
2008
 • MUDr. Ivana Hilliová
 • MUDr. Veronika Chroustovská 
 • MUDr. Daniela Kondrová
 • MUDr. Ivana Kvitová
 • MUDr. Petr Macura 
 • MUDr. Michal Průša
 • MUDr. Regina Slámová 
 • MUDr. Pavel Svoboda
 • MUDr. Olga Šléglová
 • MUDr. Josef Trnka 
 • MUDr. Anna Vlčková
 • MUDr. Ludmila Voborníková
2009
 • MUDr. Zdeněk Bělík
 • MUDr. Jiří Burša
 • MUDr. Jitka Čulíková
 • MUDr. Oto Feldman
 • MUDr. Dominika Hermannová
 • MUDr. Květuše Kratochvílová
 • MUDr. Lenka Madurkayová
 • MUDr. Petr Nekvinda
 • MUDr. Jarmila Pavlíková
 • MUDr. Dana Růžičková
 • MUDr. Mária Šišková
 • MUDr. Lenka Šmardová
 • MUDr. Anna Zelinková
2010
 • MUDr. Tamara Gabrielová
 • MUDr. Michaela Havlová
 • MUDr. Jaroslav Krch
 • MUDr. Hana Miličková
2011
 • MUDr. Věra Vozobulová
2012
 • MUDr. Eva Balnerová
 • prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.
 • MUDr. Petra Garnolová
 • MUDr. Jaroslav Hájek
 • MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
 • MUDr. Jan Král
 • MUDr. Eva Lienerthová
 • MUDr. Martina Mašátová
 • MUDr. Martin Mužný
 • MUDr. Renáta Petrová
 • prof. MUDr. Jana Skřičková
 • doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
 • MUDr. Jan Šebek
 • MUDr. Václav Vybíhal
 • MUDr. Irena Závadová
2013
 • MUDr. Marie Blažková
 • MUDr. Jana Dušánková
 • MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D.
 • MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik
 • MUDr. Jiří Košťál
 • MUDr. Kateřina Menčíková
 • MUDr. Marcela Persichová
 • MUDr. Jindřich Polívka
 • MUDr. Helena Staňková
2014
 • MUDr. Jitka Jasanská
 • MUDr. Renata Koževnikovová
2015
 • MUDr. Petr Beneš, Ph.D.
 • MUDr. Lenka Lazecká Delongová
 • MUDr. Karel Dlask
 • MUDr. Kateřina Hanousková
 • MUDr. Věra Tomčíková
 • MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.
 • MUDr. Karla Klinkovská
 • MUDr. Marek Sochor
 • MUDr. Pavel Svoboda
 • MUDr. Hana Turková
2016
 • MUDr. Vendula Mazancová
 • MUDr. Lukáš Pochop
 • MUDr. Miluše Schwubová
 • MUDr. Marcela Tomíšková
 • MUDr. Marie Veselá
 • Doc. MUDr. Mgr. Bydžovský Jan, Ph.D., DiS.
 • MUDr. Jaša Petr, Jihlava
 • MUDr. Jirsová Kateřina
 • MUDr. Kopecký Ondřej
 • MUDr. Szonowská Barbora
 • Dr. Med. Taborovcová Anna
2017
 • MUDr. Marek Brožek
 • MUDr. Hynek Cikánek
 • MUDr. Lucie Hrdličková
 • MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.
 • MUDr. Alena Kočendová
 • MUDr. Michal Kouba
 • MUDr. Marie Kordíková
 • MUDr. Mahulena Exnerová
 • MUDr. Monika Náležinská
 • MUDr. Pavla Navrátilová
 • MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
 • MUDr. David Špinler
 • MUDr. Renata Štěpánková
 • MUDr. Eliška Štokrová
 • MUDr. Michaela Zatloukalová
2018
 • MUDr. Filip Řeřicha
 • MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Demo
 • Dr. Sergej Gricajev
 • MUDr. Eva Krejčí
 • MUDr. Zuzana Křemenová
 • MUDr. Marie Langová
 • MUDr. Denisa Mlčochová
 • MUDr. Ludmila Nováková
 • MUDr. Lucie Světláková
 • MUDr. Jan Uhýrek
 • MUDr. Jana Valjentová
2019
 • MUDr. Pavel Fadrus
 • MUDr. Zdeněk Heřmánek
 • MUDr. Adam Houska
 • MUDr. Magdalena Chvílová Weberová
 • MUDr. Tomáš Julák
 • MUDr. Andrea Konopáčová
 • MUDr. Kateřina Krejčí
 • MUDr. Tomáš Kučera
 • MUDr. Eva Létalová
 • MUDr. Kateřina Nová
 • MUDr. Gabriela Pazdrová
 • MUDr. Zdeňka Pechačová
 • MUDr. Eva Rozmánková
 • MUDr. Vít Rozsypálek
 • MUDr. Jiří Šedo
 • MUDr. Ladislav Šimeček
 • MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH
 • MUDr. Václav Trmač
 • MUDr. Renata Urbanová
 • MUDr. Petr Urie
2020
 • MUDr. Divišová Kristýna
 • MUDr. Gaňová Marie
 • MUDr. Hanzelyová Daša
 • MUDr. Helešicová Veronika
 • MUDr. Kučerová Vlasta
 • MUDr. Molnárová Veronika
 • MUDr. Pachner Martin
 • MUDr. Petrovová Hana
 • MUDr. Polišenská Jitka
 • MUDr. Sobotková Lucie
 • MUDr. Stodolová Magdalena
 • MUDr. Štěpánek Petr
 • MUDr. Váňová Monika
 • MUDr. Vencálková Dagmar
 • MUDr. Zugarová Michaela
2021
 • MUDr. Coufal Petr
 • MUDr. Červíčková Barbora
 • MUDr. Dicko Iveta
 • MUDr. Drastichová Ivana
 • MUDr. Fojtů Štěpánka
 • MUDr. Mikolajková Veronika
 • MUDr. Neugebauer Jakub
 • MUDr. Pejchalová Květoslava
 • MUDr. Petrek Bartáková Irena
 • MUDr. Petrů Tereza
 • MUDr. Pracnová Marie
 • MUDr. Sláviková Miroslava
 • MUDr. Světlíková Vanda
 • MUDr. Šmehylová Andrea
 • MUDr. Šoukalová Zuzana
 • MUDr. Tyrpekl Karel
 • MUDr. Voskovec-Vaksman Matěj
 • MUDr. Vrabcová Dobromila
2022
 • MUDr. Cejp Vladimír
 • MUDr. Dizonová Šárka
 • MUDr. Filipiak Marek
 • MUDr. Mgr. Koudelka Marek
 • MUDr. Kunc Radovan
 • MUDr. Kynická Eva
 • MUDr. Mrázková Leona
 • MUDr. Potyšová Zuzana, Ph.D.
 • MUDr. Rasool Mohamed Abdul
 • MUDr. Seget Jakub
 • MUDr. Šafka Václav, Ph.D.
 • MUDr. Urbánková Lenka
 • MUDr. Venclová Kateřina
 • MUDr. Vlčková Katarína
 • doc. MUDr. Vrána David, Ph.D.

2023
 • MUDr. Baťková Pavla
 • MUDr. Purkar Hegerová Soňa
 • MUDr. Raidová Aneta
 • MUDr. Kušnírová Jarmila
 • MUDr. Adamčíková Jana
 • MUDr. Doležel Milan
 • MUDr. Klincová Mária
 • MUDr. Vařejka Libor
 • MUDr. Zálešáková Magda
 • MUDr. Nekolná Kateřina
 • MUDr. Horváth Ladislav
 • MUDr. Kořenek Jan
 • MUDr. Martínková Zuzana
 • MUDr. Nováček Dušan
 • MUDr. Veverková Gabriela
 • MUDr. Tietzová Ilona, Ph.D., MBA
 • MUDr. Žiaran Miroslav

Přihláška k atestaci

Po absolvování všech předatestačních vzdělávacích kurzů, odborných stáží a po domluvě s garantem se můžete přihlásit k atestační zkoušce.

Přihlášku lze podat vyplněním v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Rozcestnik 

Vyplněný formulář vytiskněte, nechte potvrdit a zašlete příslušné organizaci dle pokynů v elektronické přihlášce. 

Vaše úplná přihláška k atestaci musí dorazit na IPVZ nejpozději 60 dní před datem naplánované atestace.

Více informací naleznete na stránkách IPVZ www.ipvz.cz a MZ ČR www.mzcr.cz

NÁSLEDUJÍCÍ TERMÍNY ATESTAČNÍ ZKOUŠKY

 • Praha 7. 6. 2023

 • Brno 6. 12. 2023

PŘIHLÁŠKA K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE