Pracovní skupina vzdělávání v paliativní péči


Posláním pracovní skupiny je kultivace specializačního vzdělávání v nástavbovém oboru Paliativní medicína (obsah vzdělávacího programu, organizace atestační přípravy), dále implementace paliativní medicíny do pregraduálních vzdělávacích programů na lékařských fakultách, implementace paliativní medicíny do specializačních vzdělávacích programů ostatních lékařských oborů a vzdělávání v paliativní péči u nelékařských oborů (sestry, sociální pracovníci, psychologové, kaplani)

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny

prim. MUDr. Irena Závadová
členka pracovní skupiny

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. 
člen pracovní skupiny

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.
členka pracovní skupiny

PhDr. Marie Marečková Nosálková, Ph.D. 
členka pracovní skupiny

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
členka pracovní skupiny