Doporučené postupy

OBOROVÉ DOPORUČENÉ POSTUPY

Paliativní krizový management symptomů

Zveřejněno: 30. září 2020

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.

Za podpory nadačního fondu Abakus (dříve NF Avast) tak vznikla abeceda (série) osmi doporučení, která na konci léta 2020 prošla v rámci expertní skupiny aktualizací podle recentní literatury.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Symptomatická léčba dušnosti

Zveřejněno: 30. září 2020

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.

Za podpory nadačního fondu Abakus (dříve NF Avast) tak vznikla abeceda (série) osmi doporučení, která na konci léta 2020 prošla v rámci expertní skupiny aktualizací podle recentní literatury.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Delirium/ agitovanost/ zmatenost

Zveřejněno: 30. září 2020

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.

Za podpory nadačního fondu Abakus (dříve NF Avast) tak vznikla abeceda (série) osmi doporučení, která na konci léta 2020 prošla v rámci expertní skupiny aktualizací podle recentní literatury.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Kontrolovaná terminální sedace pro refrakterní symptomy

Zveřejněno: 30. září 2020

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.

Za podpory nadačního fondu Abakus (dříve NF Avast) tak vznikla abeceda (série) osmi doporučení, která na konci léta 2020 prošla v rámci expertní skupiny aktualizací podle recentní literatury.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Symptomatická léčba kašle

Zveřejněno: 30. září 2020

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.

Za podpory nadačního fondu Abakus (dříve NF Avast) tak vznikla abeceda (série) osmi doporučení, která na konci léta 2020 prošla v rámci expertní skupiny aktualizací podle recentní literatury.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Využití online komunikace při intervenci paliativního týmu

Zveřejněno: 30. září 2020

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.

Za podpory nadačního fondu Abakus (dříve NF Avast) tak vznikla abeceda (série) osmi doporučení, která na konci léta 2020 prošla v rámci expertní skupiny aktualizací podle recentní literatury.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Zásady telefonické krizové intervence

Zveřejněno: 30. září 2020

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.

Za podpory nadačního fondu Abakus (dříve NF Avast) tak vznikla abeceda (série) osmi doporučení, která na konci léta 2020 prošla v rámci expertní skupiny aktualizací podle recentní literatury.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

Symptomatická léčba úzkosti

Zveřejněno: 30. září 2020

Na jaře roku 2020 jsme v České republice čelili první vlně epidemie SARS -CoV2, nového typu koronaviru. Informace o potenciálně nebezpečném viru s velmi rychlým šířením vyvolala u veřejnosti velkou míru nejistoty. V reakci na situaci, která byla zcela neznámá, se Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP rozhodla připravit expertní doporučení, která shrnovala dostupné poznání o medicínských aspektech onemocnění vztahujících se k paliativní péči.

Za podpory nadačního fondu Abakus (dříve NF Avast) tak vznikla abeceda (série) osmi doporučení, která na konci léta 2020 prošla v rámci expertní skupiny aktualizací podle recentní literatury.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. / vedoucí expertní skupiny pro tvorbu doporučení

MEZIOBOROVÉ DOPORUČENÉ POSTUPY

Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny

Zveřejněno: 26. září 2022

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP vydaly společné doporučení k péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny.

Doporučení vzniklo jako důležitý výstup společného projektu Centra paliativní péče, z. ú. a ZZS HMP "Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby" a definuje dobrou praxi péče o paliativně relevantní pacienty v prostředí zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů v nemocnicích.

Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR — doporučení ČSPM a STL ČLS JEP

Zveřejněno: 3. října 2021

Česká společnost paliativní medicíny ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství vydala doporučení k problematice poskytování domácích transfuzí v kontextu paliativní péče. Doporučení je opatřeno průvodním textem jednoho z autorů – MUDr. Michala Kouby.

Doporučené postupy pro praktické lékaře

Zveřejněno: 2011

Předmětem doporučených postupů je paliativní péče o nemocné v pokročilých a konečných stádiích nemoci, u kterých již bylo rozhodnuto o výhradně „paliativním“ přístupu k léčbě, tedy o pacienty v posledních týdnech, dnech a hodinách života.

DP se nezabývají problematikou rozhodování, kdy je pro jednotlivé diagnostické skupiny klinicky správné změnit základní přístup k nemocnému z „kurativního“ na „paliativní“. Zde odkazujeme na odbornou literaturu a doporučené postupy pro léčbu příslušných diagnóz. Řada uvedených paliativních postupů je aplikovatelná již v časnějších stádiích onemocnění, obvykle jako součást podpůrné léčby současně s kauzální léčbou.